Apsiyon Blog / Yöneticinin El Kitabı

İcra Takibi Talebi

İcra Takibi Talebi

TAKİP TALEBİ Esas Kayıt No.Tarihi


1-Alacaklının ve varsa vekilinin adı, soyadı ............ ............... ............... ............... .............ve ikametgahı, alacaklı yabancı memlekette .......... .............. ............. ................. ............. oturuyorsa türkiye'de göstereceği ........... ............ ................ ............... .............. ikametgahı .......... ........... ............. ........ ........... ............
2-Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin .......... .............. ............. ............... ........... ........adı, soyadı ve ikametgahı .............. ............ ............. ........... .............
3- Takip terekeye karşı açılmışsa mirasçıların adı,soyadı ve ikametgahı ............ .......... ........... .......... ........... .................

4- Alacağın veya talep olunan teminatın cins ............ .......... .......... .......... .......... .............. ve Türk parasıyla tutarı, faizli alacaklarda ........... ........... .............. .............. faiz miktarı ve işlemeye başladığı gün ............ ............... ......... .....
5- Menkul rehni veya ipotekle temin edilmiş ........... .................. ............... ............. ............. olan bir alacak talebinde merhunun ne ............ ............ ............... ............... ........ olduğu merhun üçüncü şahıslar tarafından ............ ............ ................ .............. ............ verilmiş veya mülkiyeti üçüncü şahsa geçmiş ....... ............... ........... ............ ............. ........... ise adı, soyadı ............. .............. .............. ..............
  6-Takip, ilama veya takip hükmündeki belgeye ............ .............. ................. ............ ............. müstenit ise ilam veya belgeyi veren makamın .......... ............ ............... ............. ......... adı, ilam veya belgenin tarihi, nosu ve özeti ........... .............. ................ ............... ...............

7-Adi veya hasılat kiralarına ait takip talebi ............. .............. ............... ........... .............

8-Tevdi edilen senet (poliçe, emre muharrer senet, çek)in tarih ve numarası, özeti senede müstenit değilse borcun sebebi ........... ............ ........... ............... ......................
 9-Alacaklının takip yollarından hangisini talep eylediği ........... ............ ....... .................... ........... ......... Yukarıda (..........) bentte yazdığım hakkımın alınmasını talep ederim.


(Tarih..../..../......../)
Alacaklı veya vekilinin imzası

Uyarı: Bu yazı, Apsiyon Blog için hazırlanmıştır. İlgili yazının izinsiz kullanılması, aleni ortamlara asılması, sosyal medya ya da çevrim içi web tabanlı iletişim araçları ve diğer sözlü yazılı yayınlarla kullanılması, izinsiz her türlü formata çoğaltılması hukuka aykırıdır. İzinsiz kullanım halinde her türlü hukuki ve cezai yola başvurulur. Hukuki bilgilendirme kapsamında verilen bilgiler ilgili mevzuat çerçevesinde belirtilmiş olup, okuyucuya herhangi bir sonuç vaat etmez. 
Apsiyon
Apsiyon
Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın!
Facebook Linkedin Twitter Youtube Instagram

Yorumlar

İlginizi Çekebilir