Apartman veya siteniz için yönetim firması mı arıyorsunuz? ApsiyonBulur!
Apsiyon Blog / Yöneticinin El Kitabı

Deprem Nedeniyle Mücbir Sebep Kapsamına Alınan İllerdeki Apartman, Site Yönetimlerinin Vergi ve SGK Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu

Deprem Nedeniyle Mücbir Sebep Kapsamına Alınan İllerdeki Apartman, Site Yönetimlerinin Vergi ve SGK Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu

Ülkemizde yaşanan, 11 ilimizi etkileyerek büyük bir yıkıma, can ve mal kaybına yol açan 6 Şubat tarihli deprem maalesef hepimizi derinden üzdü. Yaralarımızı sarmaya çalıştığımız bu dönemde Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre deprem bölgesi sayılan illerde 669.562 faal vergi mükellefi yer alıyor. Muhtasar vergileri yönünden mükellefiyet tesis edilmiş olan apartman ve siteler de bu mükellefler arasında sayılmaktadır. Depremin ertesi gününde (07.02.2023) Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde deprem tarihinden 31 Temmuz 2023 tarihine kadar mücbir sebep ilan edilmiştir. Sonrasında 16.02.2023 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı duyurusu ile Elazığ ilinin ve Sivas’ın Gürün ilçesinin de mücbir sebep ilan edilen iller kapsamına alındığı açıklanmıştır.

Deprem Bölgesindeki Apartman ve Sitelerde İşten Çıkarma Yasağı, Kısa Çalışma Ödeneği, Nakdi Ücret Desteği
Yöneticinin En Zor Görevi: Yıkılan ve Ağır Hasar Alan Apartman / Sitenin Bildirimi
Deprem tarihi itibariyle bu illerdeki vergi mükelleflerinin 06.02.2023 ila 31.07.2023 tarihleri arasında yerine getirmeleri gereken vergi yükümlülükleri 15.08.2023 tarihine kadar ertelenmiştir. Dolayısıyla mükellefiyetleri bulunan apartman ve site yönetimlerinin de mücbir sebep ilan edilen süre boyunca;


- Vermek zorunda oldukları MUHSGK başta olmak üzere beyanname ve bildirimlerinin verilme süreleri
- Bu beyanname ve bildirimler sonucunda tahakkuk eden vergilerin ödenme süreleri
- Deprem tarihinden önce tahakkuk etmiş, ancak son ödeme tarihleri mücbir sebep hali ilan edilen süreye rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi
- Deprem tarihinden önce ikmalen, resen veya idarece tarh edilen ve vadesi mücbir sebep halinin başladığı tarihten sonrasına rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi uzatılmıştır. 


Buna göre, mücbir sebep halinin geçerli olduğu dönemde verilmesi gereken beyanname ve bildirimler 15.08.2023 Salı günü sonuna kadar verilebilecek, bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergiler ile yukarıda ifade edilen diğer vergi, ceza ve gecikme faizleri 31.08.2023 Perşembe günü sonuna kadar ödenebilecektir.
Türkiye’de Deprem Gerçeği
Zorunlu Deprem Sigortası | DASK Hakkında Bilinmesi Gerekenler
Diğer yandan halen uygulaması devam eden 7256 ve 7326 sayılı Yapılandırma Kanunları kapsamında yapılandırılan geçmiş dönem vergi borçlarının Mart, Mayıs ve Temmuz 2023 aylarında ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri; mücbir sebep halinin bitim tarihini izleyen Ağustos, Ekim ve Aralık 2023 tarihlerine uzatılmıştır. Ayrıca mücbir sebep ilan edilen illerde bulunan vergi mükelleflerinin vergi borçları 02.10.2023 Pazartesi günü sonuna kadar başvuru yapmaları kaydıyla faizsiz 24 aya kadar taksitlendirilecektir. Apartman ve site yönetimlerinin sıklıkla işlem yaptığı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı da 14.02.2022 tarihli yazı ile bazı açıklamalarda bulunmuştur. Buna göre;
Meydana gelen deprem felaketi tarihi itibarıyla Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde faaliyet gösteren apartman ve siteler ile bu illerde çalışan veya ikamet eden sigortalılar 06.02.2023 ila 31.07.2023 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanunun 91. maddesi kapsamına alınmıştır. Buna göre mücbir sebep kapsamına alınan yerlerdeki apartman ve site yönetimleri için;


a) 06.02.2023 ila 30.04.2023 tarihleri arasında, 5510 sayılı Kanuna göre vermekle yükümlü olunan her türlü bilgi, belge ve beyannamelerin (iş kazaları ile meslek hastalıkları bildirimleri dahil) 26.05.2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) Kuruma verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş sayılacaktır.


b) 06.02.2023 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2023 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, aylarına ait prim borçları 5510 sayılı Kanunun 89. maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 31.08.2023 tarihine (bu tarih dahil) kadar ertelenecektir.


c) Ödeme vadesi geçmiş borçları çeşitli kanunlar uyarınca yeniden yapılandırılmış veya 6183 sayılı Kanun uyarınca tecil ve taksitlendirilmiş olup, kapsama alınan illerdeki yerler için 06.02.2023 tarihi itibarıyla yapılandırma/taksitlendirme işlemleri bozma koşuluna girmemiş işveren, sigortalı ve hak sahiplerinin ödeme vadesi 06.02.2023 ila 31.07.2023 tarihleri arasında sona eren taksitlerini 31.08.2023 kadar ödemeleri halinde yasal süresi içinde ödenmiş sayılacaktır.
d) Borçlanma ve ihya kapsamındaki borçlardan son ödeme tarihi 06.02.2023 ila 31.08.2023 tarihleri arasında olanlar için son ödeme tarihi 31.08.2023 olarak dikkate alınacaktır.
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın 14.02.2022 tarihli yazısı aşağıdadır. 

Yaşadığımız, Çalıştığımız Yapılar Depreme Dayanıklı Mı?
Zorunlu Deprem Sigortası - DASK Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın 14.02.2022 tarihli yazısı 


a) 06/02/2023 ila 30/4/2023 tarihleri arasında, 5510 sayılı Kanuna göre apartman ve site yönetimlerinin vermekle yükümlü oldukları her türlü bilgi, belge ve beyannamelerinin (iş kazaları ile meslek hastalıkları bildirimleri dahil) 26/05/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) Kuruma verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş sayılmasının,


b) 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi ile aynı Kanunun ek 5. maddesi kapsamındaki sigortalıların 06/02/2023 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2023 yılı Ocak ila Haziran dönemine ait primlerinin 5510 sayılı Kanunun 89. maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 31/08/2023 tarihine (bu tarih dahil) kadar ertelenmesinin,


c) Yukarıda belirtilen illerde ikamet eden veya faaliyet gösteren ya da çalışanların 5510 sayılı Kanuna ve ilgili kanunlarına göre yapılan borçlanma (3201 sayılı Kanuna göre yapılanlar dahil) ve ihya kapsamındaki borçlarından son ödeme tarihi 06/02/2023 ila 31/08/2023 olanlar için son ödeme tarihinin 31/08/2023 olarak dikkate alınmasının,
Gerektiğine karar verilmiştir.

Uyarı: Bu yazı, Apsiyon Blog için hazırlanmıştır. İlgili yazının izinsiz kullanılması, aleni ortamlara asılması, sosyal medya ya da çevrim içi web tabanlı iletişim araçları ve diğer sözlü yazılı yayınlarla kullanılması, izinsiz her türlü formata çoğaltılması hukuka aykırıdır. İzinsiz kullanım halinde her türlü hukuki ve cezai yola başvurulur. Hukuki bilgilendirme kapsamında verilen bilgiler ilgili mevzuat çerçevesinde belirtilmiş olup, okuyucuya herhangi bir sonuç vaat etmez. 
Apsiyon
Apsiyon
Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın!
Facebook Linkedin Twitter Youtube Instagram

Yorumlar

İlginizi Çekebilir