Apartman veya siteniz için yönetim firması mı arıyorsunuz? ApsiyonBulur!
Apsiyon Blog / Apsiyon Yeşil

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları: Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları: Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam

Apsiyon olarak Apsiyon Yeşil ile dünya liderlerinin belirlediği 17 Küresel Amaç ilkesini kendimize rehber edindik. Bu ilkeler 2015 yılından 2030 yılına kadar olan süreci kapsasa da Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın devamlılığını destekleyeceğimizi bilmenizi isteriz. Birleşmiş Milletler'in, “Aşırı yoksulluğu sona erdirmek”, “Eşitsizlik ve adaletsizlik ile mücadele”, “İklim değişikliğini düzeltme” olarak belirlediği üç temel hedefi bizim de sorumluluklarımız arasında yer alıyor. Bu nedenle hepimizi yakından ilgilendiren Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan birkaçını sizinle paylaşacağız. Biliyoruz ki bu amaçların gerçekleşebilmesi, herkesin hedefleri bilmesinden ve üzerine düşen vazifeyi yerine getirmesinden geçiyor.

Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam 

Birleşmiş Milletler’in sürdürülebilir kalkınma amaçlarından üç numaralı amaç, Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam’dır. Bu ilke her yaştaki bireyin sağlıklı ve kaliteli yaşamını güvence altına almayı hedefliyor. Bu ilkeyle belirlenen maddeleri aşağıda sizinle paylaşıyoruz.


3.1. 2030’a kadar küresel anne ölüm oranının her 100.000 doğumda 70’in altına indirilmesi
3.2. Bütün ülkelerde yenidoğan ölüm oranının her 1000 canlı doğumda en az 12’ye ve 5 yaş altı çocuk ölüm oranının da her 1000 canlı doğumda en az 25’e düşmesinin hedeflenmesiyle 2030’a kadar yenidoğan ve 5 yaş altı çocukların önlenebilir ölümlerinin sona erdirilmesi
3.3. 2030’a kadar AIDS, tüberküloz, sıtma ve ihmal edilen tropikal hastalık salgınlarının sona erdirilmesi ve hepatit, su yoluyla bulaşan hastalıklar ve diğer bulaşıcı hastalıklarla mücadele edilmesi
3.4. 2030’a kadar bulaşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklanan erken ölümlerin, bu hastalıkların önlenmesi ve tedavisi yoluyla üçte bir oranında azaltılması ve akıl ve ruh sağlığının ve esenliğinin geliştirilmesi
3.5. Uyuşturucu madde kullanımı ve alkol bağımlılığını da kapsayan madde bağımlılığının önlenmesi ve tedavisinin güçlendirilmesi
3.6. 2020’ye kadar karayolları trafik kazalarından kaynaklanan küresel ölümlerin ve yaralanmaların sayısının yarıya indirilmesi
3.7. 2030’a kadar cinsel sağlık ve aile planlamasını da kapsayan üreme sağlığı hizmetlerine ve bu konuda bilgi ve eğitime evrensel erişimin sağlanması ve üreme sağlığının ulusal stratejilere ve programlara entegre edilmesi
3.8. Finansal riskten korunmayı, kaliteli temel sağlık hizmetlerine erişimi ve herkesin güvenli, etkili, kaliteli ve uygun fiyatlı temel ilaçlara ve aşılara erişimini de kapsayan evrensel bir sağlık güvencesi sisteminin oluşturulması
3.9. 2030’a kadar zararlı kimyasallardan ve hava, su ve toprak kirliliğinden kaynaklanan hastalıkların ve ölümlerin sayısının büyük ölçüde azaltılması
3.a. Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi’nin bütün ülkelerde, uygun görüldüğü şekilde uygulanmasının güçlendirilmesi
3.b. En çok, gelişmekte olan ülkeleri etkileyen bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıklar için aşılar ve ilaçlar geliştirilmesinin desteklenmesi, gelişmekte olan ülkelerin kamu sağlığının korunmasına yönelik esnekliklere ilişkin Fikir Mülkiyeti Haklarının Ticari Niteliklerine İlişkin Anlaşma hükümlerini tamamıyla uygulayabilme hakkını onaylayan Doha Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları (TRIPS) ve Kamu Sağlığına İlişkin Deklarasyona uygun olarak, uygun fiyatlı temel ilaçlar ve aşılara erişimin sağlanması ve özellikle herkesin ilaçlara erişiminin sağlanması
3.c. Özellikle en az gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan küçük ada devletleri olmak üzere gelişmekte olan ülkelerde sağlık hizmeti finansmanının ve sağlık işgücü istihdamının, geliştirilmesinin, eğitilmesinin ve devamlılığının önemli ölçüde artırılması
3.d. Başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere bütün ülkelerin ulusal ve küresel sağlık risklerine karşı erken uyarı, riski azaltma ve risk yönetimi kapasitelerinin güçlendirilmesi


Yaşamımızın her anında seçimlerimizi bilgiye dayalı yapmak, kendimizin, çevremizdeki tüm canlıların ve doğanın sağlığını düşünerek hareket ederek işe başlamalıyız. Herkesin sağlık hizmetlerine erişim olduğu konusunda farkındalık kazanmasına destek olmalıyız, özellikle çocukların ve kadınların… Bununla birlikte yönetimlerin ve karar mekanizmalarının sağlık ve sağlık hizmetlerine erişim konularında adımlar atması için biz de elimizi taşın altına koymalıyız.
 
Kaynak: https://www.kureselamaclar.org/amaclar/saglik-ve-kaliteli-yasam/

Uyarı: Bu yazı, Apsiyon Blog için hazırlanmıştır. İlgili yazının izinsiz kullanılması, aleni ortamlara asılması, sosyal medya ya da çevrim içi web tabanlı iletişim araçları ve diğer sözlü yazılı yayınlarla kullanılması, izinsiz her türlü formata çoğaltılması hukuka aykırıdır. İzinsiz kullanım halinde her türlü hukuki ve cezai yola başvurulur. Hukuki bilgilendirme kapsamında verilen bilgiler ilgili mevzuat çerçevesinde belirtilmiş olup, okuyucuya herhangi bir sonuç vaat etmez. 
Apsiyon
Apsiyon
Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın!
Facebook Linkedin X Youtube Instagram

Yorumlar

İlginizi Çekebilir