Apsiyon Blog
Apsiyon Blog

Bina Deprem Yönetmeliği Yayınlandı

Bina Deprem Yönetmeliği Yayınlandı

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği

18 Mart 2018 tarihinde mükerrer 30364 sayılı Resmi Gazete’de “Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği” yayınlandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca yayınlanan yönetmelik 2007 tarihli “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik”i yürürlükten kaldırdı.

2019'dan İtibaren Hayata Geçecek

Yeniden yapılacak, değiştirilecek, büyütülecek resmi ve özel tüm binaların ve bina türü yapıların tamamının veya bölümlerinin deprem etkisi altında tasarımı ve yapımı ile mevcut binaların deprem etkisi altındaki performanslarının değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi için gerekli kuralları ve minimum koşulları belirlemek amacı ile yayınlanan Deprem Yönetmeliği ile deprem etkisi altında binaların tasarımı için uyulacak kurallar belirlendi. Yeni Deprem Yönetmeliği 01.01.2019 tarihinden itibaren etkili olacak.

Yönetmeliğin kendisi 6 madde ancak eki 416 sayfadan oluşuyor. Deprem Yönetmeliği, yeni yapılacak binaların deprem etkisi altında tasarımı ile mevcut binaların değerlendirilmesi ve güçlendirme tasarımı yanında, deprem etkisi altında yerinde dökme ve önüretimli betonarme, çelik, hafif çelik, yığma ve ahşap malzemeden yapılan binaların için de uygulanacak. “Ek Deprem Etkisi Altında Binaların Tasarımı İçin Esaslar” 17 bölümden oluşuyor.