Apartman veya siteniz için yönetim firması mı arıyorsunuz? ApsiyonBulur!
Apsiyon Blog / Yöneticinin El Kitabı

Asansör Bakım Sözleşmesi

Asansör Bakım Sözleşmesi

İşbu sözleşme bir taraftan......................adresinde mukim ................(apartmanı/sitesi) ile .................adresinde mukim ................şirketi arasında akdolunmuştur. Taraflar sözleşmede kısaca yüklenici ve işveren olarak anılacaklardır.


1-Sanayi ve Ticaret Bakanlığından veya Bakanlığın yetkili kıldığı merciden alınmış olan asansör bakım firması belgesi örneği sözleşme ekinde olacaktır.


2-Yüklenici çalıştırdıkları mühendisler için kendi firmaları adına çıkartılmış olan "Serbest mühendislik ve müşavirlik belgesi" ile "Büro tescil belgesi" örneği sözleşme ekinde olacaktır.


3-Bakımı ..............................................tarafından yapılan ..............marka ve imal yılı........... olan asansörümüz bakımcı firmanın ........yıllık garanti kapsamı içerisindedir.


4-Yüklenici firma garanti kapsamı ve garanti süresi dışında meydana gelebilecek bütün onarımlarda orijinal yedek parça kullanılacaktır.


5-Garanti kapsamı ve garanti süresi dışındaki bakım süresince arızaların giderilmesi, parça değiştirilmemesi halinde ücretsiz olacaktır.


6-Garanti süresi dışında parça değiştirilmesi gerektiğinde parça işçiliği ile birlikte ücrete tabi olacaktır.


7-Orjinal yedek parçalar yüklenici firma olan.................................................nin stoğunda yeterli miktarda bulundurulacaktır.


8-Yüklenici firma olan.........................................................asansörü tesis eden asansör firmasıyla irtibat kurarak stoktaki yedek parçaları bitmeden gerekli önlemi alacaktır.


9-Yüklenici firma olan.......................................................sözleşme yaptığımız yıl içerisinde .........ayda bir periyodik bakım yapacaktır.


10-Yüklenici firma arıza ihbarı halinde en geç .........(saat/gün) içerisinde gerekli müdahaleyi yapacaktır.


11-Asansörümüzün özelliğine göre farklılık arz edecek hususları yüklenici firma yazılı olarak apartman yönetimine verecek ve yönetim bu bilgileri kullanıcıların görebilecekleri bir yere asacaktır.


12-Binamızın bağlı bulunduğu.......................... belediyesinden asansörümüzün emniyet ve işletme yönünden işletilmesine engel bulunmadığını belirten ve sorumluluğunu taşıyan bir rapor alınacaktır. Bu raporun tanzim ettirilmesinin takibinden bina yöneticisi ve bakımını yapan firma müştereken sorumlu olacaktır.


On iki (12) maddeyi içeren bu mukavele / / 2012 tarihinde iki (2) nüsha olarak tanzim olunmuş ve taraflarca imzalanmıştır.


........................Apartmanı Yöneticisi Yüklenici firma.............................


Kaşe, isim, imza,                                   Kaşe, isim, imza


Uyarı: Bu yazı, Apsiyon Blog için hazırlanmıştır. İlgili yazının izinsiz kullanılması, aleni ortamlara asılması, sosyal medya ya da çevrim içi web tabanlı iletişim araçları ve diğer sözlü yazılı yayınlarla kullanılması, izinsiz her türlü formata çoğaltılması hukuka aykırıdır. İzinsiz kullanım halinde her türlü hukuki ve cezai yola başvurulur. Hukuki bilgilendirme kapsamında verilen bilgiler ilgili mevzuat çerçevesinde belirtilmiş olup, okuyucuya herhangi bir sonuç vaat etmez. 
Apsiyon
Apsiyon
Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın!
Facebook Linkedin X Youtube Instagram

Yorumlar

İlginizi Çekebilir