Apsiyon Blog / Yöneticinin El Kitabı

Apartman ve Sitelerin Dış Cephe Reklamları

Apartman ve Sitelerin Dış Cephe Reklamları

Apartman ve Sitelerin Dış Cephe ve Sair Reklam Gelirlerinde Vergi Durumu

Günümüzde apartman ve sitelerde yer alan blok binaların dış cephelerine reklam verilmesi yoluyla kira geliri elde edilmesi sıkça yaşanılan durumlardan biridir. Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca oy birliği ile alınan karar sonucu, apartman ve site yönetimleri tarafından, dış cephe ve sair yerlere reklam panoları koymak sureti ile kiralama yapılması mümkün. Bu durumda KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı da merak edilen hususlar arasında.

Beyan ve KDV Konuları

Dış cephelerin Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesi kapsamında yer alan vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanlara kiraya verilmesi halinde gelir vergisi tevkifatı yapılması zorunludur. Elde edilen gelir, maliklerin geliri olup, kat maliklerinin hisselerine düşen kira gelir olarak pay edilir ve kat malikleri tarafından kira geliri (Gayrimenkul Sermaye İradı) olarak yıllık beyanname ile beyan edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca dış cephenin reklam amaçlı kiraya verilmesi KDV Kanunu’nun (1/3-f) maddesi gereğince genel oranda (%18) KDV’ye tabi olacaktır. Genelde site yönetimlerinin KDV mükellefiyeti olmaz. Ancak kiracılar, yani reklam hizmeti alanlar KDV mükellefidirler. Bu durumda söz konusu işleme ait KDV’nin reklam hizmeti alanlar tarafından sorumlu sıfatıyla (2 No’lu KDV Beyannamesiyle) beyan edilmesi gerekmektedir.

Apsiyon

Apsiyon
Apsiyon
Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyin unutmayın!
Facebook Linkedin Twitter Youtube Instagram

Yorumlar

İlginizi Çekebilir