Apartman veya siteniz için yönetim firması mı arıyorsunuz? ApsiyonBulur!
Apsiyon Blog / Yöneticinin El Kitabı

Veri Sorumluları Sicili’ne (VERBİS) Kayıt Yükümlülüğü Apartman ve Site Yönetimlerini İlgilendiriyor mu?

Veri Sorumluları Sicili’ne (VERBİS) Kayıt Yükümlülüğü Apartman ve Site Yönetimlerini İlgilendiriyor mu?

Veri Sorumluları Sicili, kısa adıyla VERBİS; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 16. maddesi uyarınca, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, kişisel veri işlemeye başlamadan önce kaydolmaları gereken bir kayıt sistemidir.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 11.03.2021 tarihli ve 2021/238 sayılı Kararı ile;


• Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine, 


• Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine, 


• Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir. 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu 22.07.2020 tarihi ve 2020/560 sayılı Kararında, kat malikleri kurullarını veri sorumlusu olarak kabul edilmiş, apartman veya site kat malikleri kurulu (ya da toplu yapılarda temsilciler kurulu) tarafından kendi aralarından seçilen yönetici / yönetim kurulu / yönetim kurulu başkanı veya kendileri dışından belirledikleri profesyonel gerçek ya da tüzel kişi yöneticiler, veri sorumlusuna yüklenen yükümlülüklerin yerine getirilmesi bakımından kat malikleri kurulu / temsilciler kurulu tarafından yetkilendirilmiş iseler veri sorumlusu konumunda sayılacaklarını belirtmiştir. Bu çerçevede, yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan yönetimlerin 31.12.2021 tarihine kadar VERBİS’e kaydolması gerekir.


Okuma Önerisi:Apartman ve Site Yönetimleri, Yöneticileri Kişisel Verileri Koruma Kanunu Açısından Sorumlu Mu?


İnceleme Önerisi: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Uyarı: Bu yazı, Apsiyon Blog için hazırlanmıştır. İlgili yazının izinsiz kullanılması, aleni ortamlara asılması, sosyal medya ya da çevrim içi web tabanlı iletişim araçları ve diğer sözlü yazılı yayınlarla kullanılması, izinsiz her türlü formata çoğaltılması hukuka aykırıdır. İzinsiz kullanım halinde her türlü hukuki ve cezai yola başvurulur. Hukuki bilgilendirme kapsamında verilen bilgiler ilgili mevzuat çerçevesinde belirtilmiş olup, okuyucuya herhangi bir sonuç vaat etmez. 
Apsiyon
Apsiyon
Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın!
Facebook Linkedin X Youtube Instagram

Yorumlar

İlginizi Çekebilir