Apsiyon Blog / Yardım

Tahliye Taahhütnamesi

Tahliye Taahhütnamesi

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ

 

 Tahliye edilecek gayrimenkul     :

 Tahliye tarihi                             :

 Mezkûr gayrimenkulde oturan  :

 

 Yukarıda   adresi yazılı  bulunan    taşınmazda   bir  süreden  beri oturmaktayım. İş bugayrimenkulu, hiç bir hüküm istihsaline, kanuni merasime, ihtarname keşidesine, cevap verilmesine, tebliğ ve tebellüğe hacet kalmaksızın hiç bir hak ve alacak talebinde bulunmadan kayıtsız ve şartsız gayrimenkula ait demirbaşları ile birlikte noksansız olarak mülk sahibi veya kanuni vekiline yukarıda yazılı tarihte tahliye edip teslim etmeyi kabul ve taahhüt ederim. Ayrıca tahliye edeceğim tarihe kadar olan bütün Kira borçlarımı, Elektrik, Su, doğalgaz, Çöp (Ç.T.V) Vergisi ile  Apartman giderlerini ödeyeceğim. Bu tarihte tahliye etmediğim veya  edemediğim taktirde mal  sahibinin veya kanuni vekilinin icra yoluyla tahliye ettirmeye yetkili olduğunu ve bu uğurda sarf olunacak bütün mahkeme, icra , avukat ve diğer masrafların tamamen bana ait olduğunu kabul ve taahhüt  ederim.

 

   /    / 20..

 

Taahhüt Eden

Apsiyon
Apsiyon
Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyin unutmayın!
Facebook Linkedin Twitter Youtube Instagram

Yorumlar

İlginizi Çekebilir