Apsiyon Blog
Apsiyon Blog

Sosyal Sorumluluk Projeleri

Atıklar
Hızlı nüfus artışı ve teknolojinin gelişmesi ile birlikte her geçen yıl atık miktarında ve çeşidinde bir artış gözlenmektedir. Ortaya çıkan atıkların pek çoğu toprağa, suya ve havaya çok büyük, bazen de telafi edilemez zararlar vermektedirler. Doğal kaynakların düşünüldüğü gibi sınırsız olmadığı göz önüne alınırsa, tüm bu atıkların doğa tarafından parçalanması mümkün değildir. Dünyamızı korumak, var olan ve gelecekteki nesillerin yaşam standardını korumak / garanti altına almak için ülkemizde uygulanan çevre kanunu, yönetmelik ve tebliğler ile belirlenmiştir.
Kurum ve kuruluşlar ile yapılan entegrasyonlar sayesinde geri dönüşebilen atıkların toplanması sağlanacaktır.
Kan Bankası
İhtiyaç duyulması halinde veritabanından en yakın ve uygun kullanıcılara ulaşılması sağlanacaktır.