Apsiyon Blog
Apsiyon Blog

Site yönetim toplantısının gerçekleşebilmesi için yeterli sayı kaçtır? 60 dairelik bir sitede en az kaç kat maliki katılmalıdır?

Özgür Biyan cevaplıyor:

Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 30. maddesine göre kat malikleri kurulu, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından bir fazlasıyla toplanır ve oy çoğunluğuyla karar verir. Yeterli sayının sağlanamaması nedeniyle ilk toplantının yapılamaması halinde, ikinci toplantı en geç 15 gün sonra yapılır. Bu toplantıda karar yeter sayısı, katılanların salt çoğunluğudur. Kat Mülkiyeti Kanunu’nda yeter sayısı için ayrıca konulmuş olan hükümler saklıdır.

Bu anlamda, arsa payının ayrıca dikkate alınması şartıyla, 60 bağımsız bölümden oluşan bir sitede 31 kat malikinin toplantıda hazır bulunması gerekir. 16 kat malikinin onadığı kararlar geçerli hale gelir.