Apsiyon Blog / Yöneticinin El Kitabı

Site ve Apartman Yönetimlerine Bankalar Tarafından Kredi Kartı POS Tahsilat Cihazları (ÖKC’siz) Verilebilmektedir

Site ve Apartman Yönetimlerine Bankalar Tarafından Kredi Kartı POS Tahsilat Cihazları (ÖKC’siz) Verilebilmektedir

Site Yönetimlerinin KDV Mükellefiyeti Yoktur. Dolayısıyla 3100 Sayılı Kanun Kapsamında Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanmaları Mecburiyetleri Bulunmamaktadır.


Son dönemlerde bazı bankaların veya banka şubelerinin genel merkezlerinden gelen "Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz (ÖKC) kullanma zorunluluğu" ve benzeri özetli yazılarda aşağıda belirtilmiş ifadeler sebebi ile site veya apartman yönetimlerine EFT POS cihazı vermediklerini ve "ÖKC’li yazarkasa POS almanız gerekiyor" ifadesi ile talebin reddine karar verdikleri anlaşılmaktadır. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan, bankaların müşterilerine POS cihazı tahsis etmeden önce, mükelleflerin Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz (ÖKC) kullanma zorunluluğunun Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından sağlanan sorgulama uygulaması üzerinden kontrol edilmesi gerektiğine ilişkin yazı, site veya apartman yönetimlerini değil, "Katma Değer Vergisi Mükellefleri"ni ilgilendirmektedir. 


Site yönetimleri “Bir Ücret veya Sözleşmeye Dayalı Olarak Yapılan Gayrimenkul Yönetimi Faaliyetleri (Site Yöneticiliği, Mobil Ev Alanlarının, Müşterek Mülkiyetli Konutların, Devre Mülklerin, İkamet Amaçlı Olmayan Mülklerin, vb. Yönetimi) faaliyeti” dolayı Gelir Vergisi Stopaj yönünden mükellefiyetleri bulunup, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV yönünden mükellefiyetleri bulunmamaktadırBankaların mükellefleri bağlı bulundukları vergi dairesine yönlendirmeleri ve “mükellefiyet” yazılarının getirilmesinin talep edilmesi ile sorunun çözülmesi mümkündür. Esasen bankaların hukuk müşavirliklerinin şubelerine yazılacak bir bilgilendirme notu ile bu tip bir yazıya dahi ihtiyaç bulunmamaktadır. Sorunun çözümü için aşağıdaki yazının banka şubesine iletilmesi / olumlu yanıt alınmaması halinde ise site / apartman yönetiminin bağlı olduğu vergi dairesine dilekçe ile müracaat edilerek, "mükellefiyet" yazısının alınarak yeniden banka şubesine bir kopyasının iletilmesi gerekmektedir. 

Saygılarımızla,
Apsiyon Akademi

Örnek Yazı ve Dilekçeler

Bankaya Verilecek Örnek Yazı:
                                                         ......... Bankası ....... Şubesi Müdürlüğü’ne
"Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan bankaların müşterilerine POS cihazı tahsis etmeden önce, mükelleflerin Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz (ÖKC) kullanma zorunluluğunun GİB tarafından sağlanan sorgulama uygulaması üzerinden kontrol edilmesi gerektiğine ilişkin yazı, "Katma Değer Vergisi Mükellefleri"'ni ilgilendirmektedir."
 
Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz (ÖKC) ve VUK507'li POS ticari iş ve işlemler için gerekli olup, Mevzuat Bilgi Sistemi  https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=3100&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5 "3100 Sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun" “Katma Değer Vergisi Mükelleflerini” ilgilendirmektedir.
 
Bununla beraber "Site Yönetimlerinin (bağımsız bölüm malikleri) gerçek usulde Katma Değer Vergisi (KDV)  mükellefiyeti bulunmamaktadır".


Site yönetimleri GeneratePdf (mevzuat.gov.tr) https://mevzuat.gov.tr/File/GeneratePdf?mevzuatNo=31581&mevzuatTur=Teblig&mevzuatTertip=5 linkindeki  VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (Sıra No: 507) de sayılan aşağıdaki mükellefler arasında bulunmamaktadır.
 a) Ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükellefler, 
b) İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler, 
c) Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, 
ç) Serbest meslek kazancı elde eden mükellefler, 
d) Gerçek usulde vergilendirilen zirai kazancı elde eden mükellefler, 
e) Vergiden muaf esnaf.


Site Yönetimleri 
68.32.02 - Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan gayrimenkul yönetimi faaliyetleri (site yöneticiliği, mobil ev alanlarının, müşterek mülkiyetli konutların, devre mülklerin, ikamet amaçlı olmayan mülklerin, vb. yönetimi)
ve
Apartman Yönetimleri
68.32.04 - Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan apartman yöneticiliği 
faaliyet kollarında kat maliklerinin kendi aralarından veya dışarıdan bir kimseyi seçmeleri ile kat malikleri adına hizmet yürütmekte olup, 
Gelir stopaj yönünden mükellefiyetleri bulunmakta, 
Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi ve KDV yönünden mükellefiyet kayıtları bulunmamaktadır.  Örnek bir özelgeye https://www.gib.gov.tr/node/99450/pdf linkinden ulaşabilirsiniz.
Bu sebeple EFT POS  cihazı talebimizi iletiriz.


Saygılarımızla,
Apartman / Site Yönetimi

Vergi Dairesine Verilecek Örnek Dilekçe:

                                                  ......................... Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne /Şehir
............ Vergi Kimlik Numarasında kayıtlı .................................. ünvanlı Apartman / Site yönetimimiz,  kat maliklerinin kendi aralarından veya dışarıdan bir kimseyi seçmeleri ile kat malikleri adına hizmet yürütmekte olup, 
Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi ve KDV yönünden mükellefiyet kaydımız bulunmadığına dair "Mükellefiyet" yazısı ile "3100 Sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun” kapsamında yazarkasa POS mükellefi olup olmadığına dair bilgi verilmesi konusunda gereğini arz ederiz. 
....  Site / Apartman Yönetimi Adına Yönetici / Yönetim Kurulu


Vergi Dairesinden Alınabilecek Olan Örnek “Mükellefiyet” Yazıları:

(*) Kurum ve sair kuruluş bilgileri kaldırılmıştır.
Gelir Dairesi Başkanlığı
... Vergi Dairesi Başkanlığı
... Vergi Dairesi Müdürlüğü
Sayı : E-80339745-250.02 - 200909
Konu : Mükellefiyet                                                        23.12.2022
...................... SİTESİ YÖNETİMİNE ............. Türkiye


  
İlgi:  23.12.2022 tarih ve ............. sayılı dilekçeniz.
Dairemiz ............ vergi kimlik numaralı mükellefimiz bulunmaktasınız. ..... tarihinden itibaren Bir Ücret veya Sözleşmeye Dayalı Olarak Yapılan Gayrimenkul Yönetimi Faaliyetleri (Site Yöneticiliği, Mobil Ev Alanlarının, Müşterek Mülkiyetli Konutların, Devre Mülklerin, İkamet Amaçlı Olmayan Mülklerin, Vb. Yönetimi) faaliyetinden dolayı G.STOPAJ yönünden mükellefiyetiniz bulunup. Gelir vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV yönünden mükellefiyet kaydınız bulunmamaktadır.
Bilgilerinize tebliğen rica ederim.
.............. Vergi Dairesi Müdürü ............ Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı


(*) Kurum ve sair kuruluş bilgileri kaldırılmıştır.
Gelir Dairesi Başkanlığı
... Vergi Dairesi Başkanlığı
... Vergi Dairesi Müdürlüğü
Sayı: E-80339745-250.02-2452
Konu: Mükellefiyet                                                        04.01.2023
...................... SİTESİ YÖNETİMİNE ............. Türkiye
İlgi: .............. tarih ve ........... sayılı dilekçeniz.
Dairemiz .....  vergi kimlik numaralı mükellefimiz bulunmaktasınız. ...... tarihinden itibaren Bir Ücret veya Sözleşmeye Dayalı Olarak Yapılan Gayrimenkul Yönetimi Faaliyetleri (Site Yöneticiliği. Mobil Ev Alanlarının. Müşterek Mülkiyetli Konutların. Devre Mülklerin, İkamet Amaçlı Olmayan Mülklerin. Vb. Yönetimi) faaliyetinden dolayı G.STOPAJ yönünden mükellefiyetiniz bulunup, “3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma Mecburiyeti Hakkında Kanun” kapsamında ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetinizin bulunmadığı hususunu
Bilgilerinize tebliğen rica ederim.
.............. Vergi Dairesi Müdürü ............ Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı


Konut Sakinlerine Özel Mobil Uygulama ile Ödemeler Çok Kolay!

Apsiyon’un konut sakinleri için geliştirdiği Apsiyon Mobil Uygulama sayesinde pos cihazına gerek kalmadan her kat maliki ve kiracı ödemesini kolayca yapabilir. Buradan yapılan ödemeler anında muhasebeleşir. Bunun için sakinlerin yönetim ofisine gitmesine gerek kalmaz. Tüm sakinler, uygulama içinde kart bilgilerini saklayabilir ve ödemelerini kolayca yapabilir. Dilerse güvenli bir şekilde otomatik ödeme talimatı da verebilir.

Apsiyon Mobil Uygulama ile Tanışın!

Mobil Aidat Tahsilat Cihazı ile Tahsilatlar Çok Kolay!

Apartman, site gibi toplu yaşam alanlarındaki giderleri tahsil etmekte zorluk yaşayan yöneticiler için Mobil Aidat Tahsilat Cihazı var. Apsiyon, POS alamayan yöneticiler için Mobil Aidat Tahsilat Cihazı’nı geliştirdi. Bu cihaz ile aidatlar kolayca tahsil edilebiliyor.

Mobil Aidat Tahsilat Cihazı ile Neler Yapılabilir?

- Kredi kartı ile ödeme alınabilir.
- Aidat, kira, ısınma, doğal gaz ve su giderleri tahsil edilebilir.
- Tahsilat sonrasında anında makbuz kesilebilir.
- Apsiyon Yönetici Mobil Uygulama ile entegre olduğundan tüm ödemelerin takibi rahatlıkla yapılabilir.

Uyarı: Bu yazı, Apsiyon Blog için hazırlanmıştır. İlgili yazının izinsiz kullanılması, aleni ortamlara asılması, sosyal medya ya da çevrim içi web tabanlı iletişim araçları ve diğer sözlü yazılı yayınlarla kullanılması, izinsiz her türlü formata çoğaltılması hukuka aykırıdır. İzinsiz kullanım halinde her türlü hukuki ve cezai yola başvurulur. Hukuki bilgilendirme kapsamında verilen bilgiler ilgili mevzuat çerçevesinde belirtilmiş olup, okuyucuya herhangi bir sonuç vaat etmez. 
Apsiyon
Apsiyon
Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın!
Facebook Linkedin Twitter Youtube Instagram

Yorumlar

İlginizi Çekebilir