Apsiyon Blog
Apsiyon Blog

Kooperatiften Site Yönetimine Bedelsiz Demirbaş Devrinde Vergi

Kooperatiften Site Yönetimine Bedelsiz Demirbaş Devrinde Vergi

Kooperatiften Site Yönetimine Yapılan Bedelsiz Demirbaş Devrinde Vergi Durumu

Kooperatifler aracılığı ile konut yapım işine girmek ve ev sahibi olmak yaygın olarak kullanılan yöntemlerden biri. Kooperatif, inşaatı tamamlar ve kat malikleri tarafından kurulan yönetime sahip olduğu demirbaşları devreder. Tasfiye aşamasında kooperatif envanterinde kayıtlı demirbaşların site yönetimine bedelsiz olarak bırakılması durumunda ise vergisel bir yükümlülük doğup doğmayacağı tereddüt yaratmaktadır.

09.03.2016 Tarihli ve 11415 Sayılı Özelge

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 09.03.2016 tarihli ve 11415 sayılı özelgede, bu durumdaki bir site yönetimi için cevap verilmiştir. Söz konusu özelgeye göre, kooperatifin kurumlar vergisinden muaf olması durumunda envanterde kayıtlı bulunan demirbaşların yeni kurulan site yönetimine devredilmesinin ortak dışı işlem olarak değerlendirilmeyeceği ve dolayısıyla kooperatif için kurumlar vergisi mükellefiyeti doğmayacağı ifade edilmiştir. Diğer deyişle, bu işlem için kazanç üzerinden vergi ödenmeyecektir.

KDV açısından ise tasfiye edilen kooperatifin aktifine kayıtlı demirbaşların site yönetimine bedelsiz devri durumunda bu demirbaşların emsal bedeli üzerinden KDV hesaplanması gerekeceği vurgulanmıştır.

APSİYON