Apsiyon Blog
Apsiyon Blog

Kooperatifler Yönetim Kurulu Çalışma Raporunu Nasıl Hazırlamalıdır?

Kooperatifler Yönetim Kurulu Çalışma Raporunu Nasıl Hazırlamalıdır?

Kooperatiflerde Yönetim Kurulu Çalışma Raporu Nasıl Hazırlanmalıdır?

Kooperatiflerde Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'un ilgili olduğu yıla ait çalışma raporunun, Kooperatif Ana Sözleşmesi'nin 31. Maddesi'ne istinaden hazırlanarak Genel Kurul'a sunulması zorunludur.

Bu rapor, uygulamada "Faaliyet Raporu" olarak da ifade edilmektedir.

Çalışma raporunda verilen bilgilerin yapılan iş ve işlemleri doğru olarak içermesi esastır. Aksi halde, yanlış bilgi vermek ve Genel Kurulu yanıltmaktan dolayı Yönetim Kurulu'nun cezai sorumluluğu bulunmaktadır. Kooperatiflerde Yönetim Kurulu Raporu'nun, 10 Haziran 2008 Tarih 26903 numaralı kooperatifler ve üst kuruluşları yönetim kurulu üyelerinin genel kurul toplantılarına sunacakları yönetim kurulu yıllık çalışma raporunun usul ve esaslarına ilişkin tebliğe istinaden hazırlanması zorunludur.

Kooperatif yönetim raporunda kooperatifin kuruluş çalışmaları, arsa araştırma ve alım çalışmaları, plan proje çalışmaları, inşaat, idari işlemler gibi konulara yer verilir. Yukarıda belirtilen tebliğdeki esaslara uygun olarak düzenlenmeyen yönetim kurulu yıllık çalışma raporları, genel kurullarda görüşülemez ve kabul edilemez.

Kooperatiflerde faaliyet raporunun Genel Kurul'ca kabulü, raporda açıklanan konularla sınırlıdır. Raporda yazılı olmayan konular ile suç teşkil eden konular ibra kapsamına girmez.

Bu nedenle, raporun hazırlanıp Genel Kurul'a sunulması, bilgilendirmenin yanında bu yönü ile de büyük önem arz etmektedir.

Yazımızı yakın zamanda Apsiyon sayesinde, tebliğdeki şartları eksiksiz taşıyan raporlarınızı hazırlayabileceğinizin de bilgisini vererek tamamlamaktan memnuniyet duyuyoruz.

Saygılarımızla,

Mali Müşavir Evren ÖZMEN

Kooperatif Uzmanı