Apsiyon Blog / Toplu Konutlarda Hayat

Kat Mülkiyeti - Sözleşme ve Tescil

Kat Mülkiyeti - Sözleşme ve Tescil

Esas No :

2005 / 5452

Karar No :

2005 / 6365

Merci :

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi

Tarih :

23/05/2005

Özü : GERÇEKTEN DE DAVA DIŞI YÜKLENİCİ İLE ARSA MALİKİ OLAN TÜM PAYDAŞLAR ARASINDA YAPILAN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ UYARINCA İNŞA EDİLEN VE ANA YAPIDA OLUŞTURULAN TÜM BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN AYRI AYRI KİMLERE AİT OLACAĞI,KİMİN HANGİ BAĞIMSIZ BÖLÜMDE NE MİKTARDA PAY SAHİBİ OLMASI GEREKTİĞİ TÜM MALİKLERİN ORTAKLAŞA KABUL ETTİKLERİ KONYA 5. NOTERLİĞİNCE 22.2.1999 TARİHİNDE TASTİK EDİLEN SÖZLEŞME GEREĞİNCE TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNÜN DÜZENLEDİĞİ TEMMUZ 1999 TARİHLİ RESMİ SENET UYARINCA 3442 YEVMİYE NUMARASI İLE 27.9.1999 TARİHİNDE 634 SAYILI KAT MÜLKİYETİ KANUNUNUN 12,13. MADDELERİ GEREĞİNCE KAT MÜLKİYETİNİN KURULDUĞU TARTIŞMASIZDIR. GEREK RESMİ SENETTE VE GEREKSE TARAFLARIN ORTAKLAŞA KABUL ETTİKLERİ NOTERCE TASTİKLİ İŞLEM BELGESİNDE DAVALI CEMİYETİN PAYININ 1 NOLU (DÜKKANDA) BAĞIMSIZ BÖLÜMDE 98/201,3 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜMDE İSE 108/223 ALACAĞI AÇIKÇA BELİRTİLMİŞ OLUP,ESASEN TARAFLARIN DA KABULÜ DOĞRULTUSUNDA RESMİ SENET DÜZENLENEREK BAĞIMSIZ BÖLÜMLERE AİT ÇAP KAYITLARININ OLUŞTURULDUĞU KUŞKUSUZDUR.O HALDE,TARAFLARIN MÜŞTEREKEN BELİRLEYİP KABUL ETTİKLERİ CEMİYETE AİT PAYLA İLGİLİ OLUŞTURULAN SİCİL KAYDININ DOĞRU TEMELE DAYANMADIĞINI SÖYLEMEK VE KABUL ETMEK OLANAKSIZDIR.BU DURUMA GÖRE,TARAFLAR ARASINDA TAHSİL EDİLEN KİRA BEDELLERİNİN KİME NE MİKTAR AİT OLACAĞINA DAİR BİLİRKİŞİLERİN RAPORLARINA ESAS ALDIKLARI 1.2.1999 TARİHLİ "TUTANAK" BAŞLIĞINI TAŞIYAN BELGENİN KAT MÜLKİYETİNE ESAS TEŞKİL EDEN BELGELERDEN OLMADIĞI,ÇEKİŞMENİN GİDERİLMESİNDE ETKİLİ OLAMAYACAĞI DA İZAHTAN UZAKTIR.

 

Esas No :

2001 / 489

Karar No :

2001 / 889

Merci :

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi

Tarih :

09/02/2001

Özü : DAVA HARİCİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİLİ TALEBİNE İLİŞKİNDİR. TAPULU TAŞINMAZLARIN SATIŞININ RESMİ ŞEKİLDE YAPILMASI GEREKİR. 1988 TARİHLİ 2/2 SAYILI İBK BU KURALA İSTİSNA GETİRMİŞTİR. BU KARARA GÖRE KAT MÜLKİYETİ KANUNUNA TABİ OLMAK ÜZERE YAPIMINA BAŞLANILMIŞ TAŞINMAZDAN GEÇERLİ SÖZLEŞME OLMADAN DAİRE SATIŞINDA ANLAŞILMASI VE ALICININ BORCUNU EDA ETMESİ VE SATICININ DA DAİREYİ TESLİM ETMESİNE RAĞMEN TAPUDA MÜLKİYET DEVRİNE YANAŞILMAMASI HALİNDE TESCİL TALEBİ KABUL EDİLEBİLİR. BU NEDENLE SATIŞIN YAPIM AŞAMASINDA YAPILMIŞ OLUP OLMADIĞININ ARAŞTIRILMASI GEREKİR. SATIŞ, YAPIM AŞAMASINDA GERÇEKLEŞMİŞ İSE TESCİLE KARAR VERME OLANAĞI VARDIR. SOMUT OLAYDAKİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE "YAPMIŞ VE BİTİRMİŞ OLDUĞUM BİNA" ŞEKLİNDEKİ İFADE YAPININ TAMAMLANDIĞINA TEK BAŞINA DELİL TEŞKİL ETMEZ. AÇIKLANAN NEDENLERLE, EKSİK İNCELEME İLE DAVANIN HARİCEN YAPILAN SÖZLEŞMENİN GEÇERSİZ OLDUĞU GEREKÇESİYLE REDDİ BOZMAYI GEREKTİRİR.

 

Esas No :

1992 / 7584

Karar No :

1992 / 9287

Merci :

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi

Tarih :

12/10/1992

Özü : BAĞIMSIZ BÖLÜM İNŞAA EDİLDİĞİ TARİH İTİBARİYLE 2981 SAYILI KANUNUN 16. MADDESİNE 3290 SAYILI KANUNLA EKLENEN EK FIKRA HÜKMÜ KAPSAMINDA İSE DE YARGITAYIN YERLEŞMİŞ İÇTİHATLARINA GÖRE ÖZEL TAHSİSLİ ORTAK YERLERDE KAZANILAN BAĞIMSIZ BÖLÜMLER HAKKINDA SÖZÜ EDİLEN BU KANUN HÜKMÜ UYGULANMAK SURETİYLE TESÇİL KARARI VERİLEMEZ.

 

Esas No :

1990 / 14021

Karar No :

1990 / 33787

Merci :

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi

Tarih :

29/11/1990

Özü : KAT MÜLKİYETİNDE KAÇAK OLARAK YAPILAN İNŞAATIN İMAR AFFI YASASINA GÖRE TESCİL EDİLEBİLMESİ İÇİN YAPILAN İLAVENİN BAĞIMSIZ BÖLÜM NİTELİĞİNDE OLMASI VE ÖNCEDEN VERİLMİŞ BİR ARSA PAYININ BULUNMASI GEREKİR. BU NİTELİKLERDEN UZAK ÇEKME KATIN GENİŞLETİLMESİ ŞEKLİNDEKİ İLAVE İÇİN HÜKMEN TESCİL SÖZ KONUSU OLAMAZ.

 

Esas No :

1990 / 2712

Karar No :

1990 / 5796

Merci :

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi

Tarih :

19/06/1990

Özü : BAĞIMSIZ BÖLÜMLER İÇİN TAPUYA ŞERH VERİLMESİNE OLANAK YOKTUR. RUHSATSIZ YAPILAR İÇİN, YASADA GÖSTERİLEN KOŞULLAR YERİNE GETİRİLMEK SURETİYLE KAT MÜLKİYETİ KURULMASINA OLANAK VARDIR. EDA DAVASININ AÇILMASININ MÜMKÜN OLDUĞU HALLERDE, HUKUKİ YARAR BULUNMADIĞINDAN TESBİT DAVASI DİNLENEMEZ.

 

Esas No :

1988 / 17102

Karar No :

1988 / 16172

Merci :

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi

Tarih :

10/10/1988

Özü : YENİ BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN İLAVE EDİLECEĞİ ANA TAŞINMAZDAKİ ORTAK ALANLAR SINIRLI OLUP BUNLAR, ANAYAPININ ÜZERİ VE GİRİŞ İLE BODRUM KATLAR VE BAHÇENİN BOŞ KISIMLARIDIR.

 

Esas No :

1984 / 4621

Karar No :

1984 / 6866

Merci :

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi

Tarih :

13/11/1984

Özü : 634 SAYILI KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN SONRA ANA TAŞINMAZDA HENÜZ KAT MÜLKİYETİ YA DA KAT İRTİFAKI KURULMADAN ÖNCE BAĞIMSIZ BÖLÜME İLİŞKİN VE ARSA PAYI İLE BAĞLANTILI VEYA BAĞLANTISIZ OLARAK NOTERLERCE DÜZENLENEN KAT MÜLKİYETİ VE KAT İRTİFAKI SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMELERİ GEÇERLİDİR.

 

Esas No :

1980 / 3088

Karar No :

1981 / 844

Merci :

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu

Tarih :

18/12/1981

Özü : BELİRLİ BİR BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN VE ARSA PAYININ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE KONU OLDUĞU YAPIDA HENÜZ KAT MÜLKİYETİ VE İRTİFAKI KURULMAMIŞ OLDUĞUNA GÖRE ARSA PAYININ TESCİLİNE KARAR VERMEK GEREKİR.

 

Esas No :

1980 / 8368

Karar No :

1980 / 8558

Merci :

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi

Tarih :

01/12/1980

Özü : PROJESİNDE ORTAK YER OLARAK TESBİT EDİLEN SIĞINAĞI BAĞIMSIZ BÖLÜM HALİNE GETİRİLİP ARSA PAYI VERİLEREK TAPUYA YAPILAN TESCİLİN İPTALİ DAVASINDA TAPUNUN İPTALİ YETERLİ OLUP SIĞNAĞIN ORTAK YER OLARAK TESÇİLİNE GEREK YOKTUR. BU SURETLE AÇIKTA KALAN ARSA PAYLARININ DİĞER MALİKLERE DAĞITILMASI GEREKİR.

 

Esas No :

1977 / 2049

Karar No :

1977 / 3137

Merci :

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi

Tarih :

18/05/1977

Özü : KAT MÜLKİYETİ VE KAT İRTİFAKI RESMİ SENETLE VE TAPUYA TESCİLLE DOĞAR. ARSA PAYI BULUNMAYAN BİR KATIN TAPUYA TESCİLİ MÜMKÜN DEĞİLDİR.

Uyarı: Bu yazı, Apsiyon Blog için hazırlanmıştır. İlgili yazının izinsiz kullanılması, aleni ortamlara asılması, sosyal medya ya da çevrim içi web tabanlı iletişim araçları ve diğer sözlü yazılı yayınlarla kullanılması, izinsiz her türlü formata çoğaltılması hukuka aykırıdır. İzinsiz kullanım halinde her türlü hukuki ve cezai yola başvurulur. Hukuki bilgilendirme kapsamında verilen bilgiler ilgili mevzuat çerçevesinde belirtilmiş olup, okuyucuya herhangi bir sonuç vaat etmez. 
Apsiyon
Apsiyon
Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın!
Facebook Linkedin X Youtube Instagram

Yorumlar

İlginizi Çekebilir