Apsiyon Blog / Toplu Konutlarda Hayat

Kanun Kapsamı

Kanun Kapsamı

Esas No :

2005 / 10337

Karar No :

2006 / 104

Merci :

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi

Tarih :

23/01/2006

Özü : ANATAŞINMAZIN EN ÜST KATINDAKİ 7 NUMARALI BAĞIMSIZ BÖLÜMDE OTURDUĞUNU, APARTMANIN ÇATI VE KİREMİTLERİNİN BOZUK OLMASI NEDENİYLE AKAN YAĞMUR SULARININ DAVACININ BAĞIMSIZ BÖLÜMÜNE ZARAR VERDİĞİNİ, SAPTANAN ZARARIN VE HASARIN GİDERİLMESİ İÇİN DAVACININ FATURA KARŞILIĞINDA 5.587.890.000 TL. HARCAMA YAPTIĞINI SULH HUKUK MAHKEMESİNCE VERİLEN KARARDA; ANATAŞINMAZDA DAVACININ MALİK OLMAYIP KİRACI OLDUĞU, İSTEDİĞİ ALACAĞIN NİTELİĞİ GEREĞİ GENEL HÜKÜMLERE GÖRE GÖRÜLÜP KARARA BAĞLANMASI GEREKTİĞİ GEREKÇESİYLE MAHKEMENİN GÖREVSİZLİĞİ YÖNÜNDE HÜKÜM KURULMUŞTUR. 634 SAYILI KMY UYARINCA BU YASADAN DOĞACAK HER TÜRLÜ ANLAŞMAZLIĞIN SULH MAHKEMESİNCE ÇÖZÜMLENECEĞİ ÖNGÖRÜLMÜŞTÜR.

 

Esas No :

2005 / 9330

Karar No :

2005 / 11767

Merci :

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi

Tarih :

27/12/2005

Özü : DAVA, ESKİ YÖNETİCİNİN KUSURUNDAN DOĞAN TAZMİNAT İSTEMİNE İLİŞKİNDİR. DOSYA İÇİNDEKİ BİLGİ VE BELGELERDEN DAVA KONUSU TAŞINMAZDA KAT MÜLKİYETİNİN KURULMUŞ OLDUĞU ANLAŞILMAKTADIR. DAVA KONUSU TAZMİNAT NİTELİĞİ İTİBARİYLE KAT MÜLKİYETİ YASASINDAN KAYNAKLANMAKTADIR. BU YASANIN UYGULANMASINDAN DOĞACAK HER TÜRLÜ ANLAŞMAZLIĞIN -DEĞERİNE BAKILMAKSIZIN- SULH MAHKEMELERİNDE ÇÖZÜMLENECEĞİ BELİRTİLMİŞTİR. BU HUSUS GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURARAK TÜM DELİLLER TOPLANIP OLUŞACAK SONUÇ DOĞRULTUSUNDA BİR KARAR VERİLMESİ GEREKİRKEN GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMESİ DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR.

 

Esas No :

2005 / 9293

Karar No :

2005 / 9904

Merci :

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi

Tarih :

11/10/2005

Özü : BİRDEN ÇOK PARSEL ÜZERİNDE KURULU TAŞINMAZLAR İLE İLGİLİ DAVADA KAT MÜLKİYETİ HÜKÜMLERİNİN TATBİKİ MÜMKÜN DEĞİLDİR.

 

Esas No :

2005 / 7962

Karar No :

2005 / 8559

Merci :

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi

Tarih :

07/07/2005

Özü : KAT İRTİFAKI KURULU TAŞINMAZLARDA ORTAK YERLERİN KULLANILMASI, TÜM KAT MALİKLERİNİN BİRLİKTE KARAR ALMALARINA BAĞLIDIR. TAŞINMAZDA KİRACI SIFATIYLA BULUNAN BİR KİŞİNİN ORTAK ALANI KİRAYA VERMESİNE OLANAK YOKTUR. BU NEDENLE TARAFLAR ARASINDAKİ UYUŞMAZLIĞIN GAYRİMENKUL KİRALARI HAKKINDAKİ KANUN VE KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDAN KAYNAKLANDIĞINI DA SÖYLEYEBİLME OLANAĞI BULUNMAMAKTADIR. DAVACILAR, MÜLKİYET HAKKINA DAYANARAK ELDEKİ DAVAYI AÇMIŞLARDIR. HAL BÖYLE OLUNCA, İŞİN ESASINA GİRİLEREK BİR KARAR VERİLMESİ GEREKİRKEN YANILGILI DEĞERLENDİRME İLE GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMESİ DOĞRU DEĞİLDİR.

 

Esas No :

2005 / 4981

Karar No :

2005 / 6358

Merci :

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi

Tarih :

20/06/2005

Özü : DAVA KONUSU EDİLEN ÖNALIMA KONU PAYIN BULUNDUĞU TAŞINMAZ TAPUDA KAT MÜLKİYET HÜKÜMLERİNE TABİ 6/24 ARSA PAYLI BAĞIMSIZ BÖLÜM OLARAK KAYITLIDIR. BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN KAT MÜLKİYETİ KANUNU GEREĞİNCE PAYDAŞLAR ARASINDA FİİLEN PAYLAŞILIP KULLANILMASI MÜMKÜN OLMADIĞI GİBİ BÖYLE BİR PAYLAŞIM KAT MÜLKİYET KANUNU'NUN RUHUNA DA AYKIRIDIR. BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN FİİLEN TAKSİM EDİLMESİNDE YUKARDA BELİRTİLEN İLKE KARARININ DA UYGULANMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR.

 

Esas No :

2005 / 4136

Karar No :

2005 / 6266

Merci :

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi

Tarih :

14/06/2005

Özü : KAT MÜLKİYETİ YASASI KAPSAMINDA KALAN İSTEME İLİŞKİN DAVANIN ECRİMİSİL İSTEMİNE YÖNELİK DAVADAN TEFRİK EDİLİP. SULH HUKUK MAHKEMESİNDE BAKILMAK ÜZERE GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMESİ GEREKTİĞİ DÜŞÜNÜLMEDEN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDE BAKILARAK ESAS HAKKINDA HÜKÜM KURULMASI DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR.

 

Esas No :

2005 / 1500

Karar No :

2005 / 3483

Merci :

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi

Tarih :

11/04/2005

Özü : KAT MÜLKİYETİNE KONU ANA TAŞINMAZIN ONAYLI MİMARİ PROJESİNDE DÜKKAN NİTELİKLİ BAĞIMSIZ BÖLÜM OLARAK GÖSTERİLEN BÖLÜMÜN KAT MÜLKİYETİ KURULURKEN DİĞER BAĞIMSIZ BÖLÜMLERLE BİRLİKTE GÖZ ÖNÜNDE TUTULARAK HER BİR BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN O TARİHTEKİ DEĞERLERİ AYRI AYRI BELİRLENİP BU DEĞERLERİYLE ORANLI OLARAK HER BİRİNE ARSA PAYININ ÖZGÜLENMESİ VE TAPUYA TESCİLİ GEREKİR.

 

Esas No :

2004 / 9838

Karar No :

2005 / 1350

Merci :

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi

Tarih :

28/02/2005

Özü : MAHKEMECE; BU KONULARDA HİÇBİR ARAŞTIRMA YAPILMADAN, PAYDAŞLARIN PAYLARININ DEĞİŞİK ORANLARDA BULUNMASI VE BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN KONUM VE DEĞERLERİNİN FARKLI OLMASI GEREKÇESİ İLE TAŞINMAZIN TAKSİM EDİLEMEYECEĞİNİ AÇIKLAYAN BİLİRKİŞİ RAPORU ESAS ALINARAK TAŞINMAZIN SATIŞ SURETİYLE ORTAKLIĞININ GİDERİLMESİNE KARAR VERİLMESİ DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR.

 

Esas No :

2004 / 9837

Karar No :

2005 / 1187

Merci :

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi

Tarih :

22/02/2005

Özü : SÜRESİNDE KENDİSİNE HİZMET GEREĞİ ÖZGÜLENEN KONUTU BOŞALTMAYAN KAPICI FUZULİ İŞGAL DURUMUNA DÜŞTÜĞÜNDEN, ANILAN MADDE UYARINCA MÜLKİ İDARİ AMİRE BAŞVURULMADAN DA ORTAK YER NİTELİĞİNDEKİ KAPICI DAİRESİNİ BOŞALTMASI MAHKEMEDEN İSTENEBİLİR.

 

Esas No :

2004 / 18150

Karar No :

2004 / 22167

Merci :

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi

Tarih :

19/10/2004

Özü : KAT MÜLKİYETİ KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE KESİNLEŞEN İŞLETME PROJELERİ VEYA KAT MALİKLERİ KURULUNUN İŞLETME GİDERLERİ İLE İLGİLİ KARARLAN İİK'NIN 68. MADDESİNDE BELİRTİLEN BELGELERDEN SAYILIR. ANCAK, KAT MÜLKİYETİ TEK PARSEL ÜZERİNDEKİ YAPILARDA KURULABİLECEĞİNDEN, YÖNETİM PLANI TEK PARSEL ÜZERİNDEKİ KAT MALİKLERİ ARASINDA YAPILMIŞ İSE UYUŞMAZLIĞIN KAT MÜLKİYETİ KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE, BİRÇOK PARSEL ÜZERİNDEKİ KAT MALİKLERİ ARASINDA YÖNETİM PLANI YAPILMIŞ İSE UYUŞMAZLIĞIN GENEL HÜKÜMLERE GÖRE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKİR.

Uyarı: Bu yazı, Apsiyon Blog için hazırlanmıştır. İlgili yazının izinsiz kullanılması, aleni ortamlara asılması, sosyal medya ya da çevrim içi web tabanlı iletişim araçları ve diğer sözlü yazılı yayınlarla kullanılması, izinsiz her türlü formata çoğaltılması hukuka aykırıdır. İzinsiz kullanım halinde her türlü hukuki ve cezai yola başvurulur. Hukuki bilgilendirme kapsamında verilen bilgiler ilgili mevzuat çerçevesinde belirtilmiş olup, okuyucuya herhangi bir sonuç vaat etmez. 
Apsiyon
Apsiyon
Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın!
Facebook Linkedin Twitter Youtube Instagram

Yorumlar

İlginizi Çekebilir