Apartman veya siteniz için yönetim firması mı arıyorsunuz? ApsiyonBulur!
Apsiyon Blog / Duyuru

İşletme Projesi (Bütçe) Tebliği ve Önemi

Yöneticilerin yapmakla yükümlü oldukları en önemli görevlerinden biri işletme projesini hazırlamaktır. İşletme projesi, uygulamada kısaca “bütçe” olarak anılmaktadır. Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 37. maddesine göre “Kat malikleri kurulunca kabul edilmiş işletme projesi yoksa, yönetici gecikmeksizin bir işletme projesi yapar. Bu projede özellikle:


a) Anagayrimenkulün bir yıllık yönetiminde tahmini olarak gelir ve gider tutarları

b) Tüm giderlerden her kat malikine, bu Kanunun 20. maddesindeki esaslara göre düşecek tahmini miktar

c) Tahmini giderlerle diğer muhtemel giderleri karşılamak üzere her kat malikinin 20. maddedeki esaslara göre vermesi gereken avans tutarı; gösterilir.


Bu proje, kat maliklerine veya bağımsız bölümden fiilen yararlananlara, imzaları karşılığında veya taahhütlü mektupla bildirilir. Bildirimden başlayarak yedi gün içinde projeye itiraz edilirse durum kat malikleri kurulunda incelenir ve proje hakkında, karar verilir, gerekirse yeni bir proje hazırlanır. Kesinleşen işletme projeleri veya kat malikleri kurulunun işletme giderleri ile ilgili kararları, İcra ve İflas Kanunu’nun 68. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen belgelerden sayılır”. Madde hükmünden de anlaşılacağı üzere, işletme projesi apartman yönetimlerinin en önemli araçlarından biridir ve alacak talebinde bulunabilmek için de kesinleşmiş ve kat maliklerince onaylanmış olması gerekmektedir. Aksi durumda alacak davasında bulunulması mümkün olmamaktadır. Yöneticiler tarafından hazırlanan işletme projesinin iadeli taahhütlü olarak ya da imza karşılığı tebliğ edilmesi, hem 37. maddedeki 7 günlük itiraz süresinin başlangıcı açısından hem de alacak talebinde bulunabilmek adına önem arz etmektedir. Yedi gün içinde itiraz edilmeyen işletme projeleri herkes için bağlayıcı hale gelir.

Uyarı: Bu yazı, Apsiyon Blog için hazırlanmıştır. İlgili yazının izinsiz kullanılması, aleni ortamlara asılması, sosyal medya ya da çevrim içi web tabanlı iletişim araçları ve diğer sözlü yazılı yayınlarla kullanılması, izinsiz her türlü formata çoğaltılması hukuka aykırıdır. İzinsiz kullanım halinde her türlü hukuki ve cezai yola başvurulur. Hukuki bilgilendirme kapsamında verilen bilgiler ilgili mevzuat çerçevesinde belirtilmiş olup, okuyucuya herhangi bir sonuç vaat etmez. 
Apsiyon
Apsiyon
Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın!
Facebook Linkedin Twitter Youtube Instagram

Yorumlar

İlginizi Çekebilir