Apartman veya siteniz için yönetim firması mı arıyorsunuz? ApsiyonBulur!
Apsiyon Blog / Yöneticinin El Kitabı

Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliğine Göre Sayaç Muayenesi

Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliğine Göre Sayaç Muayenesi

Bilindiği gibi 06.07.2018 tarihli ve 30470 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliği”nin tamamı 01.01.2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi. Apsiyon kullanıcılarından da bu konuda sıkça sorular gelmeye başladı. Bu soruları karşılayabilmek adına bu yazımızı bu konuya ayırmak istedik ve sizler için özetledik.


Öncelikle yönetmeliğin ısı sayaçlarının tamiri, bakımı, ayarı, muayenesi, damgalanması ile bu hizmetleri verecek iş yerleri ve bu iş yerlerinde çalışacak personelin belgelendirilmesine ilişkin işlemleri kapsadığını ifade etmek gerekir. Bina sahipleri ile 634 sayılı Kanun’a göre seçilen yöneticiler ve yönetim kurulları da bazı sorumlulukların altına girmiştir.


Isı Sayaçlarında Periyodik Muayene

Sayaçların piyasaya arzından sonraki muayene işlemleri bina sahipleri ile yöneticiler veya yönetim kurulları tarafından servislerde yaptırılır. Genel muayene niteliğinde olan periyodik muayeneler 5 yılda bir yaptırılır ve tarih olarak değil yıl olarak izlenir. Periyodik muayene süresinin hesaplanmasında damgalanma yılı esas alınır ve yıl içerisinde hangi tarihte damgalanmış olursa olsun damgalandığı yıl birinci yıl olarak sayılır. Periyodik muayene için alınacak muayene ve damgalama ücreti bina sahipleri ile yöneticiler veya yönetim kurullarına tarafından karşılanır.


Isı Sayaçlarında Ani Muayenelere Dikkat

Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü ve/veya Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri gerekli gördüklerinde sayaçların bulundukları apartman veya sitelerde habersizce ani muayene yapabilir. Eksiklik çıkması durumunda yöneticiler veya yönetim kurulları tarafından servise gönderilir. Ani muayene sonucunda tamir, bakım, ayar, muayene ve damgalama işlemleri için servise gönderilen sayaçlar ile ilgili masraflar bina sahipleri ile yöneticiler veya yönetim kurulları tarafından karşılanır.


Şikayet Muayenesi

Sayacın doğru çalışıp çalışmadığını tespit etmek üzere, bina sahipleri ile yöneticiler, yönetim kurulları veya ilgililer tarafından yazılı müracaatlar üzerine şikayet muayenesi de yapılabilir. Şikayet muayenesine tabi tutulacak sayaç teknik düzenlemelere uygunluk açısından incelenir.


Müracaatların bina sahipleri ile yöneticiler, yönetim kurulları veya ilgililer tarafından yapılması durumunda; sayacın doğru veya hatalı çıkmasına bakılmaksızın muayene giderlerini kendileri öder. Bunların dışındaki kişiler tarafından müracaatında ise sayacın doğru çalıştığının tespit edilmesi halinde muayene giderleri müracaat sahibine aittir. Ancak hatalı çalıştığının tespit edilmesi halinde ücretler bina sahipleri ile yöneticiler veya yönetim kurulları tarafından karşılanır.


Yeni Sayaçlara Geçiş Hükümleri

01.01.2009 tarihinden önce piyasaya arz edilmiş olan sayaçlar için Tip Onay Belgesi şartı aranmayacaktır. 01.01.2009 tarihinden itibaren piyasaya arz edilmiş olan sayaçların 29/06/2016 tarihli ve 29757 sayılı Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2014/32/AB)’ne uygun olarak piyasaya arz edilmiş olması gerekmektedir.


Sayaçların periyodik muayenelerini yaptırmakla yükümlü olan yöneticilerin 2019 yılı Şubat ayı sonuna kadar servislere başvurmaları ve 31.12.2019 tarihi sonuna kadar muayeneleri yaptırmaları zorunludur. Aksi takdirde Ölçüler ve Ayar Kanunu uyarınca idari ve cezai işlemler yapılacaktır.

Uyarı: Bu yazı, Apsiyon Blog için hazırlanmıştır. İlgili yazının izinsiz kullanılması, aleni ortamlara asılması, sosyal medya ya da çevrim içi web tabanlı iletişim araçları ve diğer sözlü yazılı yayınlarla kullanılması, izinsiz her türlü formata çoğaltılması hukuka aykırıdır. İzinsiz kullanım halinde her türlü hukuki ve cezai yola başvurulur. Hukuki bilgilendirme kapsamında verilen bilgiler ilgili mevzuat çerçevesinde belirtilmiş olup, okuyucuya herhangi bir sonuç vaat etmez. 
Apsiyon
Apsiyon
Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın!
Facebook Linkedin X Youtube Instagram

Yorumlar

İlginizi Çekebilir