Apartman veya siteniz için yönetim firması mı arıyorsunuz? ApsiyonBulur!
Apsiyon Blog / Yöneticinin El Kitabı

İş Yerlerinin Ödedikleri Aidatlardaki KDV Konusu

Birden fazla bağımsız bölümün olduğu apartman, site, iş hanı gibi yerlerde uygulanacak kurallar “634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu” hükümlerine tabidir. Bu iş yerleri, faaliyette bulundukları söz konusu binalarda, faaliyetlerine ilişkin normal alış ve giderlerinin dışında, binanın genel güvenliği, tamiri bakımı, yakıtı, temizliği, umumi aydınlatılması gibi ortak giderlerden de, yönetim planında ya da kanunda işaret edilen şekilde, paylarına düşen aidatı ödemektedirler. Ancak söz konusu ortak giderlere ilişkin belgeler site veya apartman yönetimi adına düzenlenmektedir. Bu gibi durumlarda düzenlenen belgelerde yer alan ve payları oranında işyerleri tarafından ödenen müşterek giderlere ilişkin KDV'nin, iş yerleri tarafından indirim konusu yapılıp yapılamayacağı çok tartışılan bir konudur. 


KDV yansıtılabilir bir vergidir ve her aşamada sadece yaratılan katma değeri vergileyen ve sonuçta vergi yükünün nihai tüketici üzerinde kalmasını sağlayan bir vergi sistemidir. Bunun için de işletmelerin hesapladıkları vergilerden kendilerine yapılan teslim ve hizmetler nedeniyle ödedikleri vergileri indirebilmeleri gerekir. Ancak, indirim mekanizmasının önemi ve özelliği gereği vergi indirimine ilişkin usul ve esaslar konusunda kanunda çok sıkı şekil şartları öngörülmüştür. Bu şartlardan bir tanesi de indirim konusu yapılacak verginin, kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla düzenlenecek fatura ve benzeri vesikalar üzerinde gösterilmesi ve bu belgelerin de yasal defterlere kaydedilmiş olmasıdır.

İş Yeri Aidatlarında KDV İndirimi Mümkün Mü?

Site ve apartmanlarda faaliyette bulunan iş yerleri tarafından ödenen ortak giderlere ilişkin belgeler, iş yeri sahipleri adına değil, site veya apartman yönetimi adına alınabilmektedir. İş yerleri, söz konusu giderleri, yönetimler tarafından düzenlenen makbuzlarla kayıtlarına almaktadırlar. Söz konusu makbuzların ise VUK'nda yer alan fatura ve benzeri vesika kapsamında olmadığı açıktır. Bu nedenle bu makbuzlara istinaden kayıtlara intikal ettirilen giderler nedeniyle ödenen KDV'nin indirim konusu yapılaması mümkün değildir. Tabii, apartman veya sitenin yönetiminin ticari firma tarafından yürütülmesi ve fatura kesilmesi halinde, bu giderlerin KDV’lerinin indirim konusu yapılabileceği aşikardır.


Özetle, KDV mevzuatımızda ilgili iş yeri adına düzenlenmeyen belgeye istinaden ödenen vergilerin indirim konusu yapılması mümkün değildir. Çünkü, bu konuda kanun hükmü çok açıktır. VUK'nun 229’uncu maddesinde yer alan, faturanın tarifi ve KDV Kanunu'nun 29’uncu maddesinde yer alan, "Kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisi" ibareleri, düzenlenecek belgelerin indirimi yapacak olan mükellefin adına düzenlenmesi gerektiğini net olarak ortaya koymaktadır. Bu nedenle, her ne kadar uygulama haksız gibi görünüyor olsa da, yasal düzenlemeler itibariyle aksi bir yorum yapmak da ne yazık ki mümkün değildir. Dolayısıyla firmaların, site veya apartman yönetimi adına alınan belgeler ile kendisine dekont edilen “Aidat” a ilişkin KDV’yi indirim konusu yapabilmeleri söz konusu değildir.

Uyarı: Bu yazı, Apsiyon Blog için hazırlanmıştır. İlgili yazının izinsiz kullanılması, aleni ortamlara asılması, sosyal medya ya da çevrim içi web tabanlı iletişim araçları ve diğer sözlü yazılı yayınlarla kullanılması, izinsiz her türlü formata çoğaltılması hukuka aykırıdır. İzinsiz kullanım halinde her türlü hukuki ve cezai yola başvurulur. Hukuki bilgilendirme kapsamında verilen bilgiler ilgili mevzuat çerçevesinde belirtilmiş olup, okuyucuya herhangi bir sonuç vaat etmez. 
Apsiyon
Apsiyon
Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın!
Facebook Linkedin X Youtube Instagram

Yorumlar

İlginizi Çekebilir