Apsiyon Blog
Apsiyon Blog

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ile İlgili Erteleme Belli Oldu

Değerli Apsiyon Kullanıcıları

Birkaç gün önce sizlere “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” kapsamında 01.07.2016 tarihinde başlayan az tehlikeli kabul edilen işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırma yükümlülüğünün ertelenip ertelenmediğine dair bilgilendirme yapmıştık. Son düzenlemeler ve gelişmeler sonucunda söz konusu hususla ilgili erteleme olayı netleşmiş ve belirginleşmiştir.

Buna göre; “Türkiye Varlık Fonu Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” kapsamında 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda değişiklik yapılacağı kesinleşmiştir. Kısa zamanda Resmi Gazete’de yayınlanması ve yürürlüğe girmesi beklenen ilgili tasarının 63. maddesi ile İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 38. maddesinde değişiklik öngörülmektedir.

Yapılan değişiklik uyarınca kamu kurumları ile elliden az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için iş sağlığı ve güvenliği uzmanı çalıştırma yükümlülüğü 01.07.2017 tarihine kadar ertelenecektir. Dolayısıyla elliden az çalışanı olan site yönetimlerinin de yükümlülükleri ertelenmiş olacaktır.

Bilgilerinize sunulur.

APSİYON