Apsiyon Blog / Yöneticinin El Kitabı

Genel Hükümler

Genel Hükümler

Ana gayrimenkul'ün Yönetimi

Madde 1- Kat mülkiyetine çevrilmiş bulunan , ........ ili, .......... ilçesi ..........mahallesi, ...........sokakta(caddesinde ), ............ada, ..........parsel sayılı ve ............ kapı nolu ...........apartmanı; Kanunun emredici hükümleri saklı kalmak şartıyla, Kat Malikleri Kurulunca oy birliği ile kabul edilen bu Yönetim Planına göre yönetilir.

Anagayrimenkulün Bölümleri

Madde 2- Anagayrimenkul ..............bodrum, .............zemin, ...........normal ve ...........teras kattan ibarettir.

  1. Bodrum Kat: Bu katın caddeye bakan cephesinde .......... adet
  2. Zemin Kat : Bu katın caddeye bakan cephesinde .........adet dükkan ve arka cephesinde de ........adet konut vardır. Dükkanların arkasında bulunan depolardan , projesinde (A) harfi ile gösterilen depo .......nolu dükkanın, (B) harfi ile gösterilen depo ise ......... nolu dükkanının eklentisidir.
  3. Birinci Kat : Bu katta ,.......adet konut vardır.
  4. Diğer Katlar: Diğer katların her birinde ................ adet konut vardır.
  5. Teras : Bu katta , ..........konut ile ana gayrimenkulün ortak yerlerinden olan teras vardır

Yasaklar

Madde 3- Zemin kattaki dükkanlar; oyun salonu , içkili lokanta, birahane, bar ve benzeri yer olarak

kullanılamaz. Bu maksatlarla kullanılmak üzere kiraya da verilemez.

  1. Dükkanlarda patlayıcı maddeler satılamaz; akaryakıt veya tüpgaz bayii olarakda kullanılamaz.
  2. Bu dükkanlarda yanıcı ve parlayıcı maddelerde depolanamaz.
  3. Bu dükkanlarda gürültü çıkaran, sarsıntı yapan, pis kokular salan işlerde yapılamaz.

Dairelerin Kullanım Şekli:

Madde 4- Anagayrimenkulün bütün dairelere konut(mesken) olarak bizzat oturmak veya kiraya verilmek suretiyle kullanılacaktır. Kat malikleri , anagayrimenkulün tüm maliklerinin yazılı izni olmadıkça , daireleri konuttan başka bir maksatla kullanamayacakları gibi, kiraya da veremezler.

Ortak Yerler:

Madde 5- Bağımsız bölümlere bağlanan eklentiler dışında kalan ve Kat Mülkiyeti Kanunu nun 4'üncü maddesinde sayılan yerler ile; ortaklaşa kullanma, koruma veya yararlanma için gerekli olan diğer şeyler, kat maliklerinin ortak yerleri sayılır.

Yönetim Planının Bağlayıcılığı:

Madde 6- Bu Yönetim Planı ve bunda yapılacak değişiklikler bütün kat maliklerini, onların mirasçılarını ve bağımsız bölümü, adı geçenlerden satış veya herhangi bir yolla edinecek olanlar ile yönetici ve denetçileri bağlar.
Yönetim planının değiştirilmesi için tüm kat maliklerinin beşte dördünün oyu şarttır.

Anlaşmazlıkların Çözümü:

Madde 7- Bu Yönetim Planı'nda hüküm bulunmayan hallerde; anagayrimenkulün yönetiminden doğabilecek anlaşmazlıkların çözümlenmesi için, Kat Mülkiyeti Kanunu'nun hükümleri uygulanır.

Kat Mülkiyeti Kanunu'nda anlaşmazlık konusuyla ilgili hüküm yoksa hakkaniyet kuralları ve Kat Malikleri Kurulu'nun emsal kararları uygulanır.

Uyarı: Bu yazı, Apsiyon Blog için hazırlanmıştır. İlgili yazının izinsiz kullanılması, aleni ortamlara asılması, sosyal medya ya da çevrim içi web tabanlı iletişim araçları ve diğer sözlü yazılı yayınlarla kullanılması, izinsiz her türlü formata çoğaltılması hukuka aykırıdır. İzinsiz kullanım halinde her türlü hukuki ve cezai yola başvurulur. Hukuki bilgilendirme kapsamında verilen bilgiler ilgili mevzuat çerçevesinde belirtilmiş olup, okuyucuya herhangi bir sonuç vaat etmez. 
Apsiyon
Apsiyon
Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın!
Facebook Linkedin X Youtube Instagram

Yorumlar

İlginizi Çekebilir