Apsiyon Blog
Apsiyon Blog

Dönemsel Bakiye Listesi

Kişilerin tüm borç ve alacak bakiyelerini, verilen ilk ve son tarihler arasındaki hareket toplamlarıyla birlikte daireler bazında alabilir, esnek filtreler sayesinde farklı şekillerde görüntüleyebilirsiniz.

Dönemsel Bakiye Listesi açıldığında ilk tarih ve son tarih ayrımı sonrasında ilk yapılması gereken, "Kişi Parametresini Seçiniz"den istenilen seçenek ile değiştirmektir. Böylece istenilen tarih aralığında, istenilen parametre üzerinde raporlama yapılabilmektedir. Raporu; PDF, Excel, Word ya da CSV formatına aktarmak mümkündür.