Apsiyon Blog
Apsiyon Blog

Denetim Kurulu Raporu Örneği

KAT MALİKLERİ DENETİM KURULU RAPORU
                
             ......................APARTMANI DENETİM KURULU RAPORU
           ........................Apartmanı yöneticisinin 01.04.2007-31.12.2008 tarihleri arasındaki bir yıllık döneme ait çalışmaları ve faaliyetleri denetlenmiş aşağıdaki hususlar tespit  edilmiştir.
    
 
     A-MALİ YÖNDEN YAPILAN İNCELEME:

     
      1-Belirtilen döneme ait gelir ve giderlerin aşağıdaki gibi olduğu tespit edilmiştir.                

 

GİDERLER                                                  MİKTARI 
             
             1-Yakıt Gideri                                 
             2-Elektrik Gideri                              
             3-Su Gideri                                       
             4-Kapıcı Gideri                                
             5-Bakım Onarım Gideri                   
             6-Demirbaş Gideri                           
             7-Temizlik Gideri                            
             8-Muhtelif Giderler                         
              ------------------------------------------+------------------------
             TOPLAM                                         

GELİRLER
          
          1-Aidat Gelirleri                                 
           2-Faiz Gelirleri                                    
            -------------------------------------------+------------------------
           TOPLAM                                            

   2-Gelir ve gider arasındaki farkın aşağıdaki gibi olduğu tespit edilmiştir.

GELİR /GİDER FARKI

           GELİRLER-------------------------------
           GİDERLER-------------------------------
           MEVCUT---------------------------------

 3-Gelir ve gider arasındaki farkın(mevcudun)aşağıdaki şekilde bulunduğu tespit edilmiştir.

MEVCUTLARIN DURUMU

            BANKALARDA---------------------------
            KASADAKİ NAKİT----------------------
            TOPLAM-----------------------------------


 B-İDARİ YÖNDEN YAPILAN İNCELEME:
 
  1-Yönetim kurulu defteri ve diğer defterlerin usulüne uygun olarak tutulduğu,
  2-Harcamalara ait makbuz ve belgelerin harcama konularına göre ayrı,ayrı dosyalarda daha düzenli tutulması gerektiği,
  3-Bazı kat maliklerinin aidatlarını devamlı 5-10 gün gecikmeli ödedikleri,bu durumdaki kat maliklerine usulüne uygun uyarı yazısı yazılması gereği,tespit edilmiştir.

 SONUÇ:         Yöneticinin çalışma ve faaliyetlerinin başarılı olduğu,kanunlara ve ilgili mevzuata aykırı bir hususa rastlanmadığı sonucuna varılmıştır.        Yöneticini İbra edilmesi hususunu Kat malikleri kuruluna arz olunur.(.....01.2008)                          
                 
              APARTMAN DENETİM KURULU  
       
        Başkan                       Üye                            Üye