Apsiyon Blog

Apsiyon Blog

KAT MALİKLERİ DENETİM KURULU RAPORU
                
             ......................APARTMANI DENETİM KURULU RAPORU
           ........................Apartmanı yöneticisinin 01.04.2007-31.12.2008 tarihleri arasındaki bir yıllık döneme ait çalışmaları ve faaliyetleri denetlenmiş aşağıdaki hususlar tespit  edilmiştir.
    
 
     A-MALİ YÖNDEN YAPILAN İNCELEME:

     
      1-Belirtilen döneme ait gelir ve giderlerin aşağıdaki gibi olduğu tespit edilmiştir.                

 

GİDERLER                                                  MİKTARI 
             
             1-Yakıt Gideri                                 
             2-Elektrik Gideri                              
             3-Su Gideri                                       
             4-Kapıcı Gideri                                
             5-Bakım Onarım Gideri                   
             6-Demirbaş Gideri                           
             7-Temizlik Gideri                            
             8-Muhtelif Giderler                         
              ------------------------------------------+------------------------
             TOPLAM                                         

GELİRLER
          
          1-Aidat Gelirleri                                 
           2-Faiz Gelirleri                                    
            -------------------------------------------+------------------------
           TOPLAM                                            

   2-Gelir ve gider arasındaki farkın aşağıdaki gibi olduğu tespit edilmiştir.

GELİR /GİDER FARKI

           GELİRLER-------------------------------
           GİDERLER-------------------------------
           MEVCUT---------------------------------

 3-Gelir ve gider arasındaki farkın(mevcudun)aşağıdaki şekilde bulunduğu tespit edilmiştir.

MEVCUTLARIN DURUMU

            BANKALARDA---------------------------
            KASADAKİ NAKİT----------------------
            TOPLAM-----------------------------------


 B-İDARİ YÖNDEN YAPILAN İNCELEME:
 
  1-Yönetim kurulu defteri ve diğer defterlerin usulüne uygun olarak tutulduğu,
  2-Harcamalara ait makbuz ve belgelerin harcama konularına göre ayrı,ayrı dosyalarda daha düzenli tutulması gerektiği,
  3-Bazı kat maliklerinin aidatlarını devamlı 5-10 gün gecikmeli ödedikleri,bu durumdaki kat maliklerine usulüne uygun uyarı yazısı yazılması gereği,tespit edilmiştir.

 SONUÇ:         Yöneticinin çalışma ve faaliyetlerinin başarılı olduğu,kanunlara ve ilgili mevzuata aykırı bir hususa rastlanmadığı sonucuna varılmıştır.        Yöneticini İbra edilmesi hususunu Kat malikleri kuruluna arz olunur.(.....01.2008)                          
                 
              APARTMAN DENETİM KURULU  
       
        Başkan                       Üye                            Üye

Siz hazırsanız, biz de hazırız

İşinizi ve sitenizi daha profesyonel yönetmeye hazırsanız bilgilerinizi bırakın, sizi hemen arayalım.

daire/aylık
0,45

başlayan fiyatlarla

Teklif Al