Apsiyon Blog
Apsiyon Blog

Büyük Defter Nedir?

Büyük defter, yevmiye defterlerine kaydedilmiş olan işlemleri buradan alarak sitemli bir şekilde hesaplara dağıtan ve düzenli olarak bu hesaplarda toplayan muhasebe defteridir. Büyük defterin diğer adı da "Defteri Kebir"dir.

Apsiyon üzerinden tek tık ile ulaşabileceğiniz Yevmiye defteri istenilen tarihler arasında basılabildiği gibi, Detaylı Döküm (Ana + Alt) ya da Ana Hesaplar bazında da görüntüleme yapılabilmektedir.