Apartman veya siteniz için yönetim firması mı arıyorsunuz? ApsiyonBulur!
Apsiyon Blog / Duyuru

Binaların Yangın Tüpü Kontrolleri ve Bakımları

Binaların Yangın Tüpü Kontrolleri ve Bakımları

Olası bir yangın sırasında kullanılabilecek en etkili yöntem olan yangın tüpleri her apartman ve sitede bulunması gereken güvenlik araçlarıdır. Yangın Söndürme Tüpü sayısı bulundurulacağı yerin durum ve risklerine göre belirlenmektedir. Her bağımsız alan için en az 1 adet olmak üzere, 200 m² alan için 1 adet ilave 6 KG yangın söndürme tüpü kullanılmalıdır.


Uzun yıllar kullanım ihtiyacı duyulmayan yangın tüplerinin kontrolleri, belirli aralıklarla apartman ve site yönetimlerince sağlanmalıdır. Uzun zaman bakımı ve kontrolü yapılmayan yangın tüpleri işlevsiz kalabilmektedir. Tüm yangın söndürme tüplerinin periyodik kontrol ve bakımı TS 11748 standardına göre yapılır. Yangın Söndürme Cihazlarının dolumunu ve bakımını yapan üretici veya servis firmaları Sanayi ve Ticaret Bakanlığının dolum ve servis yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.


Kontrol Kimler ve Hangi Kuruluşlar Tarafından Yapılabilir?

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereği, taşınabilir yangın söndürme cihazlarının periyodik kontrolleri yalnızca makine mühendisleri, makine teknikerleri veya yüksek teknikerleri tarafından yapılabilir. Bu kişilerin periyodik kontrol türüne göre değişen özel eğitim ve donanım şartlarına sahip olmaları gerekir.

Kontrol ve Bakım Hangi Durumlarda ve Sıklıkta Yapılmalıdır?

Taşınabilir yangın söndürücülerin periyodik kontrolleri aşağıda 3 ana başlık halinde verilen durumlarda ve aralıklarda yapılmalıdır:


Birinci Tip Periyodik Kontrol: TS 11602-2:2005 standardı gereği, söndürücüler yerlerine konulduktan sonra en az 30 günlük periyotlar halinde kontrol edilmelidir. Söndürücülerin kontrolü sırasında yerleştirilen işaretçi levhaların sizi yangın tüplerine götürüp götürmediği, yangın tüpünün yanında ve üzerinde doğru kullanımın gösterildiği talimatların bulunup bulunmadığı, basınç okuma düzeyinin çalışıp çalışmadığı ve yangın tüpünün sızdırmasının bulunup bulunmadığı kontrol edilmelidir.


İkinci Tip Periyodik Kontrol: TS 11602-2 standardı Ek C’de belirtilenler dışındaki bütün taşınabilir yangın söndürme cihazlarına 6 ayda bir bakım yapılmalıdır. Bakım sırasında kesinlikle yapılması gereken bazı uygulamalar vardır. Bu uygulamalar; güvenlik cihazının yenilenmesi ile birlikte yeni bir mührün takılması, yangın tüpüne bir etiket takılması ve gerekli bakımının yapıldığına dair bir gösterge olmasıdır.


Üçüncü Tip Periyodik Kontrol: BİNAYÖN Yönetmeliği Madde 99(7) ile TS 11602-2 şartları birlikte değerlendirildiğinde söndürme cihazlarının 4 yılda bir içindeki söndürme maddelerinin yenilenerek bu cihazlara hidrostatik testlerinin yapılması gereklidir. Bu test gerekli eğitime ve bilgiye sahip kişilerce yapılmalıdır.

Kontroller Sonucunda Tanımlanan Uygunsuzluklarla İlgili Ne Yapılmalıdır?

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği EK III Madde 1.9’da periyodik kontroller sonucunda iş sağlığı ve güvenliği yönünden uygun bulunmayan hususların tespit edilmesi halinde, bu hususlar giderilinceye kadar iş ekipmanı kullanılmamalıdır.


Söz konusu eksikliklerin giderilmesinden sonra yapılacak ikinci kontrol sonucunda; eksikliklerin giderilmesi için yapılan iş ve işlemler ile iş ekipmanının bir sonraki kontrol tarihine kadar güvenle kullanılabileceği ibaresinin de yer aldığı ikinci bir belge düzenlenmelidir.

Yangın tüplerinin doğru kullanımı ne kadar önemliyse bakım ve kontrollerinin yapılması da o derece önemlidir. Bakımı yapılmayan yangın tüpleri işlevsizleşecek ve sizlere hiçbir fayda sağlamayacaktır. Apsiyon olarak apartman ve site yönetimlerine tavsiyemiz; can ve mal güvenliğini sağlayabilmek adına bu bakım ve kontrollerin takibini ihmal etmemeleri, yangın tüplerinin apartman ve site sakinleri için hayat kurtarıcı olabileceğini unutmamalarıdır.

Uyarı: Bu yazı, Apsiyon Blog için hazırlanmıştır. İlgili yazının izinsiz kullanılması, aleni ortamlara asılması, sosyal medya ya da çevrim içi web tabanlı iletişim araçları ve diğer sözlü yazılı yayınlarla kullanılması, izinsiz her türlü formata çoğaltılması hukuka aykırıdır. İzinsiz kullanım halinde her türlü hukuki ve cezai yola başvurulur. Hukuki bilgilendirme kapsamında verilen bilgiler ilgili mevzuat çerçevesinde belirtilmiş olup, okuyucuya herhangi bir sonuç vaat etmez. 
Apsiyon
Apsiyon
Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın!
Facebook Linkedin Twitter Youtube Instagram

Yorumlar

İlginizi Çekebilir