Apsiyon Blog / Yöneticinin El Kitabı

Atıksu Yönetmeliği

Atıksu Yönetmeliği

Madde 3 - b Kanalizasyon şebekesi bulunan yerlerde her atık su kaynağının kanalizasyon şebekesine bağlanması zorunludur. Atık sular kesinlikle çevreye boşaltılamaz.
c- Kanalizasyon şebekeleri tahrip edilemez ve kullanım maksatları değiştirilemez.
d- Her türlü atık su kaynağının, kanalizasyon şebekesinden ve arıtma tesislerinden yararlanması ile atık suların kanalizasyon şebekesi ve alıcı ortama boşaltılmasından doğacak zararların giderilmesinin tüm harcamalarını karşılamakla yükümlüdür.
e- Bir endüstriyel atık suyun kanalizasyon şebekesine bağlanabilmesi ya da vidanjör veya benzeri bir taşıma aracı ile taşınarak boşaltılması için;
1- Kanalizasyon şebekesinin yapısına ve çalışmasına zarar verip engel olmaması,
2- Çalışan personel ve civar halkı için sağlık mahzuru yaratmaması,
3- Atık suların verildiği arıtma tesisinin çalışmasını ve verimini olumsuz yönde etkilememesi,
4- Arıtma tesisinde oluşan atıklarının (çamur vb.) arıtılmasını, uzaklaştırılmasını ve kullanılmasını zorlaştırmaması ve çevre kirlenmesine yol açacak nitelik kazanmalarına neden olmaması gerekir.

Madde 5 - İdarenin yazılı izni olmadıkça yetkisiz hiçbir resmi ya da özel kişi veya kuruluş tarafından kanalizasyon sistemine dokunulmaz, kanal şebekelerinin kapakları açılamaz, geçtiği yerler kazılamaz, şebekelerin yerleri değiştirilemez, bağlantı kanalları inşa edilemez ve şebeke sistemine bağlanamaz. Herhangi bir maksatla kullanılmak için kanalizasyon tesislerinden su alınamaz.

Madde 6 - Bölgede ayrık kanalizasyon sistemi mevcut ise; Yağmur suları ve kirli olmayan tüm diğer yüzeysel drenaj suları evsel atık su kanallarına bağlanamaz.

Uyarı: Bu yazı, Apsiyon Blog için hazırlanmıştır. İlgili yazının izinsiz kullanılması, aleni ortamlara asılması, sosyal medya ya da çevrim içi web tabanlı iletişim araçları ve diğer sözlü yazılı yayınlarla kullanılması, izinsiz her türlü formata çoğaltılması hukuka aykırıdır. İzinsiz kullanım halinde her türlü hukuki ve cezai yola başvurulur. Hukuki bilgilendirme kapsamında verilen bilgiler ilgili mevzuat çerçevesinde belirtilmiş olup, okuyucuya herhangi bir sonuç vaat etmez. 
Apsiyon
Apsiyon
Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın!
Facebook Linkedin X Youtube Instagram

Yorumlar

İlginizi Çekebilir