Apartman veya siteniz için yönetim firması mı arıyorsunuz? ApsiyonBulur!
Apsiyon Blog / Duyuru

Apartmanlar İçin İSG Kontrol Listesi

Apartmanlar İçin İSG Kontrol Listesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen iş sağlığı ve güvenliğine yönelik “Apartmanlar İçin Kontrol Listesi”ni sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Genel Kontrol Listesi

 • Binanın iç ve dış zeminleri (bina girişi, katlar, merdivenler vs.) kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplanmış mı?
 • Zemindeki çökme, engebe vb. deformasyonlar giderilmiş mi?
 • Merdiven genişlikleri ve basamak yükseklikleri uygun mu?
 • Merdivenler boyunca tırabzanlar mevcut mu?
 • Tırabzan ayakları arasında uygun aralıklarla dikmeler veya düşmeyi önleyecek kapalı bloklar mevcut mu?
 • Cam yüzeyler üzerinde kırık veya çatlak bulunmamakta ve uygun şekilde monte edilmiş mi?
 • Temizlik yapılan alanda kaymayı önlemek için gerekli önlemler alınıyor mu?
 • Sığınaklar yapılma amacına uygun bir şekilde boş tutulup, havalandırması, bakımı ve temizliği periyodik olarak yapılıyor mu?

Tertip-Düzen İçin Kontrol Listesi

 • Çalışanlar (apartman görevlisi ve/veya diğer çalışanlar), işlerini bitirdikten sonra bütün malzemeleri yerlerine yerleştiriyor mu?                                                                             
 • Çalışmalar sırasında kullanılan hortum ve kablolu aletler, takılma veya düşmeyi önleyecek şekilde kullanılıyor mu?
 • Depo vb. alanların iç düzenlemesi yapılmış, tüm eşya veya malzemelerin kolay ulaşılabilir olması sağlanmış ve bu alanlar tertipli halde tutulmuş mu?

Aydınlatma İçin Kontrol Listesi

 • Tüm merdiven ve yürüme yollarındaki aydınlatmalar çalışır halde mi?

Elektrik İçin Kontrol Listesi

 • Kaçak akım rölesi ana elektrik hattına bağlanmış mı?
 • Tüm sigortaların korunaklı yerlerde olması sağlanmış mı?
 • Elektrik kutuları kilitlenmiş, yetkisiz kişilerin erişimleri önlenmiş mi?
 • Zemin cilalayıcısı, matkap, zımpara makinası gibi taşınabilir aletlerin elektrik aksamları kontrol ediliyor mu?
 • Açıkta kablo bulunmamakta, prizlerin sağlamlığı düzenli olarak kontrol edilmekte mi?

Makinalar İçin Kontrol Listesi

 • Tüm makinaların acil durumda durdurma mekanizmaları mevcut mu?
 • Tüm makinaların doğru kullanımı ve bakımı vb. konularda Türkçe olarak hazırlanmış kullanma kılavuzları mevcut mu?
 • İmalatçının talimatları doğrultusunda tüm makinaların bakımları düzenli aralıklarla yapılıyor mu? Çalışanlar; elektrikli testere, çim biçme makinesi veya diğer aletler gibi vurucu, kesici, dönen ya da titreşim yayan alet ya da makinaların tehlikeleri konusunda bilgilendirilmiş mi?
 • Elektrikli testere, çim biçme makinesi veya diğer aletler gibi vurucu, kesici, dönen ya da titreşim yayan alet ya da makinaların tehlikelerini en aza indirecek önlemler alınmış mı?
 • Makine ve aletlerin temas edilen kısımlarının elektrik kaçağına karşı yalıtımı yapılmış mı?

Asansörler İçin Kontrol Listesi

 • Asansörler düzenli olarak kontrol ediliyor ve periyodik bakımları yapılıyor mu?
 • Asansör içi ve önü aydınlatmaları yeterli düzeyde mi?
 • Asansör makine dairesine yetkisiz kişilerin girişi engelleniyor mu?
 • Asansör içerisinde bulunan havalandırma sisteminin çalışıp çalışmadığı düzenli aralıklarla kontrol ediliyor mu?

Yangın İçin Kontrol Listesi

 • Yangın merdiveni kullanılabilir durumda mı?
 • Yangın merdiveni kapıları/apartman kapısı/acil çıkışlar kilitli olmayıp her an açılabilir durumda mı?                                                                
 • Yangın merdiveni kapıları/apartman kapısı/acil çıkışların önünde ve tüm yol boyunca kaçışı engelleyecek bir malzeme bulunmaması sağlanıyor mu?
 • Yangın merdiveni kapıları/apartman kapısı/acil çıkış kapıları dışarıya doğru açılıyor mu?
 • Kapı ve kaçış yollarını gösteren acil durum levhaları uygun yerlere yerleştirilmiş, yangın merdiveninde ışıklandırma sağlanmış mı?
 • Acil duruma neden olan olaya ilişkin (yangın, gaz kaçağı, deprem vb.) telefon numaraları görünür yer(ler)e asılmış mı?
 • Yangın söndürücüleri mevcut ve son kullanma tarihleri kontrol ediliyor mu?
 • Acil durumlar ile ilgili iletişime geçilecek telefon numaraları (yangın, ambulans, polis vb.) bina girişinde görünür bir yere asılmış mı?

Yüksekte Çalışma İçin Kontrol Listesi

 • Yüksekte çalışmayı gerektirecek riskli işler uzman kişiler tarafından mı yapılıyor?
 • Çatıda yapılan çalışmalar sırasında çalışanlar, yüksekten düşmeye karşı gerekli önleyici ve koruyucu (emniyet kemeri vb.) tedbirleri almaları konusunda uyarılıyor mu?
 • Seyyar merdivenler sağlam ve dayanıklı bir malzemeden mi yapılmış?
 • Seyyar merdivenlerin bakımları periyodik olarak ve her kullanım öncesi yapılıyor mu?
 • Seyyar merdivenler kullanılırken sabitleniyor mu?

Kimyasal Maddeler İçin Kontrol Listesi

 • Kimyasal maddeler ve haşere ilaçları, (temizlik malzemeleri, haşere ilaçları vs.) yetkisiz kişilerin erişemeyeceği ve satıcıların talimatlarına uygun yerlerde muhafaza ediliyor mu?
 • Çalışanlar, bu maddeler ile teması önleyecek (paspas, fırça gibi) gereçler ile uygun nitelikte kişisel koruyucu donanımları (eldiven, maske vb.) kullanıyor mu?
 • Kimyasalların üzerinde uygulama yöntemi, kullanılacak koruyucu ekipman ve zararlarını gösteren etiketler mevcut mu?

Çöp Odaları İçin Kontrol Listesi

 • Yeterli aydınlatma sağlanıyor mu?
 • Yeterli havalandırma sağlanıyor mu?
 • Zemin ve duvarlar kolay temizlenebilir özellikte mi?
 • Düzenli olarak temizliği yapılıyor ve çöp bacasında tıkanıklık olduğunda müdahale ediliyor mu?
 • Çöp odasına görevli dışında girilmesi önleniyor mu?
 • Çöp odası kapı kenarları izolasyonu yapılmış mı?
 • Çöpler sızdırmayacak şekilde sağlam torbalarda ve ağızları bağlı olarak getiriliyor mu?
 • Düzenli olarak haşere kontrolü yapılıyor mu?
 • İlgili kişilere uygun iş kıyafeti temin ediliyor ve kullanılması sağlanıyor mu?                

Elle Taşıma İçin Kontrol Listesi

 • Çalışanların fiziki yapısına uygun olmayan yükleri taşımaları önleniyor mu?
 • Ağır, büyük vb. yüklerin uygun şekilde kaldırılması konusunda çalışanlara bilgi veriliyor mu?
 • Sırt ve bel incinmesi riski oluşturabilecek yüklerin itilmesini ya da çekilmesini sağlayacak uygun taşıma araçları sağlanıyor mu?

Kazan Daireleri İçin Kontrol Listesi

 • Kaloriferci “Yetkili Kaloriferci Ateşçi Belgesi”ne sahip mi?
 • Bacaların temizliği ve kontrolü yetkili kişi/kuruluşlara periyodik olarak yaptırılıyor mu?
 • Kazanla ilgili talimatlar mevcut mu?
 • Kazanın bakımı periyodik olarak yapılıyor mu?
 • Kazan dairesi uygun bir şekilde havalandırılıyor mu?
 • Kazan dairesinde kullanılan yakıt tipine uygun yangın söndürme tüpü bulunuyor mu?
 • Doğal gazlı yakıtın kullanıldığı kazan dairesinde, gaz kaçağına karşı dedektör ve alarm mevcut mu?
 • Fuel-oil, doğal gaz, LPG vb. yakıtlı kazan dairesinde ve dışında acil yakıt kesme vanası mevcut mu?                                                                
 • Bina dışında bulunan yakıt tanklarının (doğal gaz, LPG vb.) etrafında gerekli güvenlik önlemleri alınıyor mu?

Kapalı Otoparklar İçin Kontrol Listesi     

 • Kapalı otopark havalandırma sisteminin çalışıp çalışmadığı düzenli aralıklarla kontrol ediliyor mu?
 • Yeterli aydınlatma sağlanıyor mu?
 • Yayalar için yürüyüş yolu ayrılmış mı?                                        

Psikososyal Etkenler İçin Kontrol Listesi

 • Çalışanlar herhangi bir tehdit, saldırı, hırsızlık gibi durum karşısında nasıl davranacağını biliyor mu?
 • Çalışanlar ile apartman sakinleri ve yönetici arasında iyi bir iletişim sağlanıyor mu?
 • Çalışanlara, görev ve sorumlulukları haricinde talimat verilmemesine dikkat ediliyor mu?   

Kazalar ve Hastalıklar İçin Kontrol Listesi

 • Çalışanların işe giriş ve periyodik muayeneleri zamanında yaptırılıyor mu?
 • Çalışanların karşı karşıya kaldıkları kazalar ve işe bağlı hastalıklar Sosyal Güvenlik Kurumuna rapor ediliyor mu?
 • Çalışanların karşı karşıya kaldıkları önceden olmuş kazalar veya işe bağlı hastalıklar incelenerek yeniden meydana gelmeleri önleniyor mu?
 • Tüm çalışanlara enfeksiyon riskini azaltmak için hijyen bilgisi verilmiş, eldiven, ayak koruyucu ve diğer koruyucu giysiler temin edilmiş mi?
 • Kemirgenler veya diğer zararlı canlılar ile mücadele ediliyor mu?
 • Tüm çalışanların tetanosa karşı bağışıklıkları yapılıyor ve bağışıklığın yenilenmesi sağlanıyor mu?
 • Tehlikeli olmayan atıklar genel çöp kutusuna atılıyor mu?

Eğitim ve Bilgilendirme İçin Kontrol Listesi

 • Çalışanlara genel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmiş mi?
 • Çalışanlar, yaptıkları iş konusunda eğitilmiş ve yönlendirilmiş mi?

Uyarı: Bu yazı, Apsiyon Blog için hazırlanmıştır. İlgili yazının izinsiz kullanılması, aleni ortamlara asılması, sosyal medya ya da çevrim içi web tabanlı iletişim araçları ve diğer sözlü yazılı yayınlarla kullanılması, izinsiz her türlü formata çoğaltılması hukuka aykırıdır. İzinsiz kullanım halinde her türlü hukuki ve cezai yola başvurulur. Hukuki bilgilendirme kapsamında verilen bilgiler ilgili mevzuat çerçevesinde belirtilmiş olup, okuyucuya herhangi bir sonuç vaat etmez. 
Apsiyon
Apsiyon
Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın!
Facebook Linkedin X Youtube Instagram

Yorumlar

İlginizi Çekebilir