Apartman veya siteniz için yönetim firması mı arıyorsunuz? ApsiyonBulur!
Apsiyon Blog / Yöneticinin El Kitabı

Apartman ve Site Yönetimlerini İlgilendiren Gelir Vergisi Kanunu Değişiklikleri

Apartman ve Site Yönetimlerini İlgilendiren Gelir Vergisi Kanunu Değişiklikleri

Gelir Vergisi Kanunu (GVK) başta olmak üzere bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapan 7420 sayılı Kanun bugünkü Resmi Gazete’de yayınlandı. Apartman ve site yönetimlerini ilgilendiren değişiklikler de kanun kapsamında yer aldı. Apsiyon Blog'un bu yazısında, bu konuda sizleri bilgilendirmek istedik.

Fazla Elektrik Enerjisini Satan Yönetimler

GVK’nın 9. maddesine göre yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretimini teşvik amacıyla, sahibi oldukları veya kiraladıkları konutların çatı ve/veya cephelerinde kurdukları kurulu gücü azami 25 kW'a kadar (25 kW dahil) olan (Kat maliklerince ana gayrimenkulün ortak elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulan dahil) yalnızca bir üretim tesisinden üretilen elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasını son kaynak tedarik şirketine satanların elde ettikleri gelirler gelir vergisinden muaf tutulmuştur. Bu maddede yer alan 25 KW ifadesi 50 KW olarak değiştirilmiştir. Böylece daha yüksek güç üreten üretim tesisleri de muafiyet kapsamına alınmıştır. Düzenleme 08.11.2022 tarihinden itibaren yürürlüktedir.

Çalışanlara Ödenen Yemek Paraları

Uzun bir süredir fiyat artışlarının da etkisiyle personele ödenen yemek ücretleri artış göstermiş ancak kanuni istisna (32 TL) düşük kaldığından zorunlu ödenen fazla bedeller üzerinden ayrıca gelir vergisi de ödenmesi gerekmiştir. Bir başka ifadeyle özellikle personeli dışarda yemek yiyen yönetimler personellerine mecburen daha fazla yemek parası ödemek zorunda kalmış ancak bir de kanuni istisna rakamını aşan ödemeler üzerinden gelir vergisi hesaplamışlardır. Yapılan değişiklikle bu istisna rakamı artırılmıştır.


Düzenlemelere göre işverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 51 Türk Lirası'nı aşmayan kısmı gelir vergisinden istisna tutulmuştur. Ödemenin bu tutarı aşması halinde aşan kısım ile bu amaçla sağlanan diğer menfaatler ücret olarak bordrolarda gelir vergisine tabi tutulacaktır. Düzenleme 01.12.2022 tarihinden itibaren başlayacaktır.

Site Yönetimleri Gelir Vergisi Kesintisi Yapmak Zorunda Değil

Çalışanlara Ödenen Elektrik ve Doğal Gaz Ödemeleri

Kanuni düzenlemelerden bir yenisi de çalışanlara yapılan elektrik, doğal gaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere ödenen bedellerle ilgilidir. Yeni düzenlemeler uyarınca apartman ve site yönetimleri tarafından çalışanlara elektrik, doğal gaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere 30/6/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) mevcut ücretlerine/prime esas kazançlarına ilave olarak yapılan aylık 1.000 Türk lirasını aşmayan ödemeler, SGK primine esas kazanca dahil edilmeyecek ve bu tutar üzerinden Gelir Vergisi Kanunu uyarınca gelir vergisi hesaplanmayacaktır. Düzenleme 08.11.2022 tarihinden itibaren yürürlüktedir. Bu düzenlemelerle ilgili yakın zamanda tebliğ vb. idari düzenlemeler de yayınlanacaktır. Sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. 

Uyarı: Bu yazı, Apsiyon Blog için hazırlanmıştır. İlgili yazının izinsiz kullanılması, aleni ortamlara asılması, sosyal medya ya da çevrim içi web tabanlı iletişim araçları ve diğer sözlü yazılı yayınlarla kullanılması, izinsiz her türlü formata çoğaltılması hukuka aykırıdır. İzinsiz kullanım halinde her türlü hukuki ve cezai yola başvurulur. Hukuki bilgilendirme kapsamında verilen bilgiler ilgili mevzuat çerçevesinde belirtilmiş olup, okuyucuya herhangi bir sonuç vaat etmez. 
Apsiyon
Apsiyon
Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın!
Facebook Linkedin Twitter Youtube Instagram

Yorumlar

İlginizi Çekebilir