Apartman veya siteniz için yönetim firması mı arıyorsunuz? ApsiyonBulur!
Apsiyon Blog / Yöneticinin El Kitabı

Apartman ve Site Yönetimleri Toplantısı Ne Zaman Yapılır?

Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 29. maddesine göre; apartman yönetimlerinde kat malikleri kurulu, yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen zamanlarda mutlaka toplantı yapmak zorundadırlar. Yönetim planında böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı, yani ocak ayı içinde apartman ve site yönetimlerinde olağan olarak toplantılar yapılır.


Toplu yapılarda ise kat malikleri kurulu en geç iki yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planlarında gösterilen zamanlarda toplantı yapmak zorundadır. Yönetim planlarında bir zaman gösterilmemişse, ikinci takvim yılının ilk ayı içinde yönetim toplantısı yapılır.


Apartman ve Sitelerde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Önemli bir sebebin çıkması halinde, örneğin olağanüstü harcama gerektiren bir durum ya da acil yapılması gereken bir şey, yöneticinin veya denetçinin veya kat maliklerinden üçte birinin istemi üzerine olağanüstü toplantı da yapmak mümkündür.


Apartman ve site yönetimlerinde olağanüstü toplantı için istenilen tarihten en az on beş gün önce bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya bir taahhütlü mektup göndermek zorunludur. Ayrıca toplantı sebebi de bildirilmek şarttır. İlk çağrı yapılırken, birinci toplantıda, yeter sayının sağlanamaması halinde, ikinci toplantının nerede ve hangi tarihte yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden az olamaz.


Yönetim planında aksine bir hüküm yoksa kat malikleri kurulunu toplantıya çağırma görev ve yetkisi sadece yöneticiye aittir (KMK. m. 35/k). Bu durum hem olağan hem de olağanüstü toplantılar için geçerlidir. Dolayısıyla gerek denetçi/denetçiler veya üçte bir oranındaki kat malikleri, kurulun toplantıya çağrılmasını yöneticiden istemek durumundadırlar. Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 29. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca; yönetici, olağan ve/veya olağanüstü toplantı görevini yerine getirmek ve kat maliklerini toplantıya çağırmak durumundadır. Hem olağan toplantılarda, hem de olağanüstü nitelikteki toplantılarda, toplantıya çağrı görevi yönetici tarafından gerçekleştirilecektir.

Uyarı: Bu yazı, Apsiyon Blog için hazırlanmıştır. İlgili yazının izinsiz kullanılması, aleni ortamlara asılması, sosyal medya ya da çevrim içi web tabanlı iletişim araçları ve diğer sözlü yazılı yayınlarla kullanılması, izinsiz her türlü formata çoğaltılması hukuka aykırıdır. İzinsiz kullanım halinde her türlü hukuki ve cezai yola başvurulur. Hukuki bilgilendirme kapsamında verilen bilgiler ilgili mevzuat çerçevesinde belirtilmiş olup, okuyucuya herhangi bir sonuç vaat etmez. 
Apsiyon
Apsiyon
Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın!
Facebook Linkedin X Youtube Instagram

Yorumlar

İlginizi Çekebilir