Apartman veya siteniz için yönetim firması mı arıyorsunuz? ApsiyonBulur!
Apsiyon Blog / Duyuru

Apartman ve Site Yönetimleri İçin Vergi Borcu Yapılandırması

Apartman ve Site Yönetimleri İçin Vergi Borcu Yapılandırması

17.11.2020 Tarihinde Resmi Gazete yayınlanan kamu borçlarının yapılandırılmasına ilişkin kanun pek çok mükellefe kolaylık sağlayacak düzenlemeleri beraberinde getirdi. Elbette apartman ve site yönetimleri de yapılandırma imkanından faydalanarak ödeyemedikleri vergi ve sgk borcu gibi mali yükümlülüklerini taksitlendirebilirler. Bu kapsamda yöneticilere yardımcı olması için biz de bu yazımızda kısaca bu kanuna ilişkin paylaşımlarda bulunuyoruz. 

Apartman ve Site Yönetimlerinin Hangi Borcu Yapılandırmadan Yararlanabilir? 

Kanun kapsamında 31 Ağustos 2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere ait olup kanunun yürürlük tarihi itibariyle kesinleşmiş vergi, harç ve vergi cezaları ile ecrimisil gibi borçlara, site yönetimleri tarafından araç kiralaması yapılmış ise kiralamayı yapan firmaların ve gerçek kişilerin trafik, karayolu taşıma, otoyollar ve köprülerden geçiş ihlali gibi idari para cezalarına ödeme kolaylıkları imkânı getirilmiştir. Ayrıca sigorta primleri, işsizlik sigortası primleri, 31.12.2020’den önce kesinleşen idari SGK para cezaları da yapılandırma kapsamındadır. 

Ödenmemiş Borçlara İlişkin Faizlerin Durumu 

Yapılandırma kapsamında vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçlara bağlı gecikme zamları ve faizlerin tahsilinden vazgeçilmektedir. Bunun yerine Yİ-ÜFE oranında asıl borçlara güncelleme yapılarak yapılandırılma işlemi gerçekleştirilmektedir. Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının ise %50’si silinmektedir. 

Başvuru Şekli ve Süresi 

Başvuru yapmak isteyenler Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi (www.gib.gov.tr) veya e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden İnteraktif Vergi Dairesine giriş yaparak veya bağlı olunan vergi dairesine şahsen veya posta yoluyla başvuru yapılabilmektedir. Başvuruların 31 Aralık 2020 tarihine (bu tarih dâhil) kadar yapılması gerekmektedir. SGK primleri için başvurular ise e-sigorta kanalıyla, şahsen veya posta yoluyla ilgili sosyal sigorta ii müdürlüklerine başvurabilir.

Peşin veya Taksitli Ödeme Yapmak Mümkün 

Yapılandırılan borçlar, tercihe göre peşin veya taksitler halinde ödenebilmektedir. Peşin ödemeler, ilk taksit ödeme süresinin son günü olan 1 Şubat 2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar yapılacaktır. Peşin ödemenin tercih edilmesi ve ödemenin zamanında yapılması durumunda Yİ-ÜFE oranı üzerinden hesaplanan bedelin %90’ının tahsilinden vazgeçilmektedir.  Örneğin ödenmeyen ve kesinleşmiş muhtasar beyanname borçlarını yapılandırmak için vergi dairesine başvuran ABC Apartman Yönetimi, peşin ödeme seçeneğini tercih etmiştir. Vergi aslı tutarı 135.000 TL, Yİ-ÜFE tutarı ise 45.000 TL olmak üzere ödenecek tutar toplam 180.000 TL olarak hesaplanmıştır. Yapılandırılan borcun ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde Yİ-ÜFE tutarından %90 indirim yapılacak ve söz konusu tutar 4.500 TL, toplamda ise (135.000 + 4.500)= 139.500 TL ödeme yapılacaktır. Yapılandırılan borçların taksitle ödenmek istenmesi halinde başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksit yapılması mümkündür. İlk taksit 1 Şubat 2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar, kalan taksitler de ikişer aylık dönemler halinde ödeme planına bağlanmaktadır. Taksitli ödeme seçeneğini tercih etmiş olanlar da 1 Şubat 2021 tarihine kadar taksitlerin tamamını öderse yukarıdaki indirimden yararlanabilecek ve katsayı da alınmayacaktır. 

Taksitlerin Aksatılması Durumu 

Yapılandırmanın devam edebilmesi için, ilk iki taksitin (Ocak 2021 ve Mart 2021) tam ve süresinde ödenmesi şarttır. Ayrıca, taksitlerden bir takvim yılında en fazla iki tanesinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hali Kanunun ihlal nedeni sayılmayacaktır. Bu durumda, diğer taksitler ilgili dönemlerinde ödenebilecektir. Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarları ise en geç son taksit (peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde ilk taksit) izleyen ay sonuna kadar ödenebilecek ve ödemede gecikilen süre için gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı tahsil edilecektir. 

Uyarı: Bu yazı, Apsiyon Blog için hazırlanmıştır. İlgili yazının izinsiz kullanılması, aleni ortamlara asılması, sosyal medya ya da çevrim içi web tabanlı iletişim araçları ve diğer sözlü yazılı yayınlarla kullanılması, izinsiz her türlü formata çoğaltılması hukuka aykırıdır. İzinsiz kullanım halinde her türlü hukuki ve cezai yola başvurulur. Hukuki bilgilendirme kapsamında verilen bilgiler ilgili mevzuat çerçevesinde belirtilmiş olup, okuyucuya herhangi bir sonuç vaat etmez. 
Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın!
Facebook Linkedin X Youtube Instagram

Yorumlar

İlginizi Çekebilir