Apartman veya siteniz için yönetim firması mı arıyorsunuz? ApsiyonBulur!
Apsiyon Blog / Yöneticinin El Kitabı

Apartman, Site Yönetim Hizmetlerinde KDV Oranı Değişti mi?

Apartman, Site Yönetim Hizmetlerinde KDV Oranı Değişti mi?

Bilindiği üzere 31 Temmuz tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2812 sayılı CB Kararı uyarınca bazı hizmetlerde KDV oranlarında yılsonuna kadar geçerli olmak üzere indirimler yapılmıştır. Yapılan indirimler ile belirli meslek gruplarında ve sektörlerde verilen hizmetlerde KDV oranlarında yıl sonuna kadar indirimli oranlar uygulanmasına imkân tanınmıştır. 


İşyeri kiralama hizmetlerinden organizasyon hizmetlerine,  berber ve kuaför salonlarında verilen hizmetlerden halı kilim yıkama hizmetlerine kadar pek çok iş kolunda KDV indirimleri sağlanan düzenleme ile hane sakinlerine verilen hizmetlerle ilgili bir düzenlemede yer almaktadır. İlgili düzenleme özellikle apartman ve site yönetim şirketlerinin uygulamada tereddüte düşmesine vesile olacak ki, tarafımıza sorular gelmeye başlamıştır. Biz de bu konuda gerçekleşen düzenleme hakkında görüşlerimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Yönetim Hizmetlerinde KDV Oranı % 18 Olarak Uygulanmaya Devam Edecek

İlgili CB Kararının geçici 6. maddesi kapsamında yapılan değişikliklerin “ö” bendi uyarınca “hane sakinlerine verilen konut bakım, onarım, boya ve temizlik hizmetleri (malzemeler hariç)” için KDV oranı % 8’e indirilmiştir.


Vergi Kanunları uyarınca vergisel düzenlemelerde yorum yapılırken öncelikle lafzi yorum yöntemi kullanılır. Bu yöntemde kanun metni kelime anlamları, cümle yapısı ve ifade ettiği anlam kapsamında yorumlanır. Eğer bu yöntemle net bir sonuç çıkmıyorsa, maddenin konuluş amacına bakılır. Eğer konuluş amacı ile de sonuç üretilmezse sistematik yorum yöntemi ile yapılan düzenlemenin kendi içindeki bağlantısı ve yapısı, diğer kanunlarla bağlantısı dikkate alınarak sağlıklı bir çıkarım yapmaya gayret edilir.


Bu bağlamda ilgili bentte lafız olarak “yönetim” ibaresi geçmediğinden apartman ve site yönetimleri tarafından verilen “yönetim” hizmetlerinin bu kapsamda olmadığı net olarak ifade edilebilir. Söz konusu bentte “ve benzeri” veya “gibi” şeklinde ifadeler de yer almadığından genişletici yorum yapmak da mümkün değildir. Diğer deyişle apartman ve site yönetim şirketlerince hane sakinlerine verilen yönetim hizmetlerinde KDV oranı % 18 olarak uygulanmaya devam edecektir.

Konut Bakım Onarım ve Temizlik Hizmetlerinde KDV Oranı % 8 Olarak Uygulanacak Ama…

Söz konusu düzenleme ile sadece hane sakinlerine verilen konut bakım, onarım ile boya ve temizlik hizmetlerinde indirimli KDV oranı uygulanacaktır. Ancak ilgili bentte yer alan “hane sakinleri” ifadesinin ne anlama geldiğini ortaya koymak zordur. Bu ifadeden “bağımsız bölümler” mi anlaşılmalıdır? Yoksa bağımsız bölümlerin mülkiyetinde bulunan ortak alanlar da bu kapsamda mıdır? Bunlar net değildir. İki durum açısından da konuya yaklaşıldığında şu sonuçlara ulaşılmaktadır.


  1. Eğer hane sakinleri ifadesi bağımsız bölümler düşünülerek kaleme alındı ise, sadece bağımsız bölümlere yapılan konut bakım, onarım ile boya ve temizlik hizmetlerinde indirimli KDV oranı uygulanacaktır. Örneğin bir apartmanın 5 numaralı dairesinde oturan ve kendi bağımsız bölümünde onarım veya bakım yaptıran bir kişiye verilen hizmet için KDV oranı % 8 olarak uygulanacaktır. Bu durumda bağımsız bölüm dışındaki ortak alanlara verilen aynı hizmet % 18 oranında KDV’ye tabi olmaya devam edecektir.

  2. Eğer hane sakinleri ifadesi bağımsız bölümlerin de içinde olduğu apartmanlarda ya da toplu yaşam alanlarındaki ortak alanları da kapsıyorsa, bu durumda ortak alanlara verilen konut bakım, onarım ile boya ve temizlik hizmetlerinde de KDV oranı % 8 olarak uygulanmalıdır. Örneğin kat maliklerinin aldıkları karar ile yalıtım, mantolama, çatı tamiratı gibi hizmetlerde KDV oranı % 8 hesaplanacaktır.

Bakanlık Tarafından Tebliğ Yayınlanması Şart

İlgili CB Kararındaki diğer düzenlemelere de dikkate alındığında kanaatimiz, örneğin (h) ve (i) bentlerinde “evde kullanılan”, (j) bendinde “ev gereçleri” şeklindeki ifadeler, söz konusu düzenlemenin ana hedefinin bağımsız bölümlere verilen hizmetler olduğu, dolayısıyla ortak alanlara verilen hizmetlerin bu kapsamda yer almayacağı yönündedir. Zira geniş düşünüldüğünde, yani ortak alanların da % 8 KDV oranına tabi olacağı düşünüldüğünde, ticari bağımsız bölümlerin durumu işi karıştırmaktadır. Mesela toplu yaşam içindeki ya da bir apartmanın alt katındaki ticari bir işletme “hane sakinleri” sınıfından sayılamayacağından KDV oranının indirimli uygulanması, bu durumdaki kişiler için söz konusu olmayacaktır. Dolayısıyla sadece bağımsız bölümlere verilen bakım, onarım ile boya ve temizlik hizmetlerinde KDV oranının % 8 olarak uygulanması gerektiğini düşünüyoruz. Tüm bu çelişki ve tereddüt oluşturabilecek bu durumların netleşmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygulamaya dönük açıklayıcı bir genel tebliğ yayınlanması gerekmekte ve beklenmektedir. Bunu  da ifade edelim.

Uyarı: Bu yazı, Apsiyon Blog için hazırlanmıştır. İlgili yazının izinsiz kullanılması, aleni ortamlara asılması, sosyal medya ya da çevrim içi web tabanlı iletişim araçları ve diğer sözlü yazılı yayınlarla kullanılması, izinsiz her türlü formata çoğaltılması hukuka aykırıdır. İzinsiz kullanım halinde her türlü hukuki ve cezai yola başvurulur. Hukuki bilgilendirme kapsamında verilen bilgiler ilgili mevzuat çerçevesinde belirtilmiş olup, okuyucuya herhangi bir sonuç vaat etmez. 
Apsiyon
Apsiyon
Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın!
Facebook Linkedin X Youtube Instagram

Yorumlar

İlginizi Çekebilir