Apsiyon Blog / Toplu Konutlarda Hayat

Ana Taşınmazın Yönetimi - Kurul Kararlarının İptali

Ana Taşınmazın Yönetimi - Kurul Kararlarının İptali

Esas No :

2005 / 5046

Karar No :

2005 / 7195

Merci :

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi

Tarih :

07/07/2005

Özü : KAT MALİKLERİ KURULUNCA VERİLEN KARARA RAZI OLMAYAN KAT MALİKİNİN KARARIN İPTALİ İÇİN AÇACAĞI DAVAYI O KARARA OLUMLU OYLARIYLA KATILAN KAT MALİKLERİNE KARŞI YÖNELTMESİ GEREKİR. SOMUT OLAYDA, İPTALİ İSTENEN KARARA İMZA KOYANLARDAN S., K. VE Ş'NİN DOSYAYA GETİRTİLEN TAPU KAYITLARI İÇERİĞİNDEN ANATAŞINMAZDA KAT MALİKİ (BAĞIMSIZ BÖLÜM SAHİBİ) OLMADIKLARI ANLAŞILMAKLA BU KİŞİLERİN HANGİ KAT MALİKLERİNİ TEMSİLEN TOPLANTIYA KATILIP KARARA OY KULLANDIKLARI SAPTANDIKTAN VE BUNLARIN YÖNTEMİNCE DAVAYA KATILMALARI İLE TARAF TEŞKİLİ SAĞLANDIKTAN SONRA OLUŞACAK SONUÇ DOĞRULTUSUNDA HÜKÜM KURULMASI GEREKİR.

 

Esas No :

2005 / 2218

Karar No :

2005 / 5118

Merci :

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi

Tarih :

17/05/2005

Özü : DOSYA İÇİNDEKİ BİLGİ VE BELGELERDEN DAVA KONUSU EDİLEN KARARIN, KAT MALİKLERİ KURULUNCA USULÜNE UYGUN ŞEKİLDE ALINMIŞ BİR KARAR OLMAYIP YÖNETİMCE DAVACIYA GÖNDERİLEN İCRAİ NİTELİĞİ BULUNMAYAN VE İPTAL DAVASINA KONU OLABİLECEK ÖZELLİK TAŞIMAYAN BİR YAZI OLDUĞU ANLAŞILMAKTADIR. MAHKEMECE AÇIKLANAN HUSUSLAR GÖZ ÖNÜNDE TUTULARAK DAVANIN REDDİ GEREKİR.

 

Esas No :

2004 / 59

Karar No :

2005 / 130

Merci :

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu

Tarih :

02/03/2005

Özü : KAT MÜLKİYETİ YASASININ ÖZEL VE MUTLAK NİSAP ÖNGÖRDÜĞÜ HUSUSLARA İLİŞKİN KARARLAR DIŞINDAKİ, AİDATLARIN BELİRLENMESİ GİBİ MUTAD YÖNETİM İŞLERİNE İLİŞKİN KAT MALİKLERİ KURULU KARARLARININ İPTAL EDİLMEDİKÇE BÜTÜN KAT MALİKLERİNİ BAĞLAYACAĞI KABUL EDİLMEKTEDİR. ADİ ÇOĞUNLUKTA ALINABİLEN KARARLARIN, YÖNETİM PLANI HÜKÜMLERİYLE ÇELİŞKİLİ OLMASI DURUMUNDA BUNUN İPTALİNİ, KARARA OLUMLU OYLARIYLA KATILMAYAN MALİKLERDEN HER BİRİSİNİN MAHKEMEDEN İSTEMESİ MÜMKÜNDÜR.

 

Esas No :

2003 / 175

Karar No :

2003 / 1865

Merci :

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi

Tarih :

13/03/2003

Özü : ANATAŞINMAZIN YÖNETİMİ İLE İLGİLİ KAT MALİKLERİ KURULU KARARI İPTAL EDİLMEDİKÇE, ANAYAPIDAKİ TÜM BAĞIMSIZ BÖLÜM SAKİNLERİ BU KARARIN HÜKÜMLERİNE UYMAKLA YÜKÜMLÜDÜR. KARARLARIN YERİNE GETİRİLMESİ DE YÖNETİCİNİN YASAL GÖREVİ OLUP, BU EYLEMİNDEN DOLAYI KENDİSİNE YÖNETİCİ SIFATIYLA HUSUMET YÖNELTİLEMEZ.

 

Esas No :

1998 / 4914

Karar No :

1998 / 6038

Merci :

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi

Tarih :

25/05/1998

Özü : KAT MALİKLERİ KURULUNCA ALINAN KARARLARIN İPTALİ HAKKINDA DAVA, YÖNETİMİN BİR TÜZEL KİŞİLİĞİ BULUNMAMASI NEDENİYLE İPTALİ İSTENEN KARARLARA OLUMLU OYLARIYLA KATILAN KAT MALİKLERİ HAKKINDA AÇILIR. DAVACI, KENDİSİNİN OLUMLU OY KULLANDIĞI KARARLARIN İPTALİ İÇİN DAVA AÇMASI BİR ÇELİŞKİ OLUP, BÖYLE BİR DAVRANIŞ İYİNİYET KURALLARIYLA BAĞDAŞMAZ.

 

Esas No :

1996 / 337

Karar No :

1996 / 452

Merci :

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu

Tarih :

05/06/1996

Özü : ANAGAYRİMENKULDE DOĞALGAZ VE FERDİ ISINMAYA GEÇİLMESİNE KARAR VERİLEN KAT MALİKLERİ KURULU TOPLANTISINA İADELİ TAAHHÜTLÜ MEKTUPLA ÇAĞRILMASINA RAĞMEN GELMEYEN VE ZARURET GEREĞİ ALINAN KARARI İPTAL ETTİRMESİNDE HUKUKİ YARARI DA BULUNMAYAN KAT MALİKİNİN, İYİNİYETE DAYANMAYAN (DOĞALGAZA GEÇİŞ KARARININ İPTALİNE YÖNELİK) DAVASININ REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREKİR.

 

Esas No :

1989 / 11096

Karar No :

1990 / 1478

Merci :

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi

Tarih :

19/01/1990

Özü : KAT MALİKLERİ KURULU KARARLARININ İPTALİ İÇİN AÇILACAK DAVALARDA, KARARA OLUMLU OYLA İMZA ATAN TÜM KAT MALİKLERİ HASIM GÖSTERİLMELİDİR.

 

Esas No :

1989 / 26095

Karar No :

1989 / 20048

Merci :

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi

Tarih :

16/10/1989

Özü : KAT MALİKLERİNİN, BAŞKA TÜRLÜ BİR ANLAŞMA OLMADIKÇA GENEL GİDERLERE ARSA PAYI ORANINDA KATILMALARI GEREKİR. OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLEN BİR PAYLAŞMA BİÇİMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNİ İSTEMEK YASAYA AYKIRIDIR.

 

Esas No :

1988 / 19401

Karar No :

1989 / 7930

Merci :

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi

Tarih :

17/04/1989

Özü : KALORİFERCİ VEYA KAPICI KULLANILMASINA GEREK BULUNUP BULUNMADIĞININ TAKDİRİ KAT MALİKLERİ KURULUNA AİT OLUP BU KURUL, TAKDİRİNİ GEREK BULUNMADIĞI ŞEKLİNDE KULLANMIŞ OLDUĞUNDAN VE KARAR DA 634 SAYILI KANUNUN 30. MADDESİNE UYGUN OLARAK OY ÇOKLUĞU İLE ALINMIŞ BULUNDUĞUNDAN MAHKEMECE DAVANIN REDDİNE HÜKMOLUNMASINDA BİR İSABETSİZLİK GÖRÜLMEMİŞTİR.

 

Esas No :

1988 / 335

Karar No :

1988 / 8356

Merci :

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi

Tarih :

30/05/1988

Özü : DAVACININ TOPLANTIYA GELMESİ ONUN DAVA AÇMA HAKKINI ORTADAN KALDIRMAZ. BU NEDENLE KAT MALİKLERİNE YAPILAN TEBLİGATLARDA YASADA ÖNGÖRÜLEN 15 GÜN EVVELİNDEN HABERDAR ETME KOŞULUNA UYULMAMASI VE GÜNDEM YAZILMAMASI NEDENİYLE DAVA KONUSU KAT MALİKLERİ KURULU KARARININ İPTALİNE HÜKMEDİLMESİNDE BİR TUTARSIZLIK GÖRÜLMEMİŞTİR.

Uyarı: Bu yazı, Apsiyon Blog için hazırlanmıştır. İlgili yazının izinsiz kullanılması, aleni ortamlara asılması, sosyal medya ya da çevrim içi web tabanlı iletişim araçları ve diğer sözlü yazılı yayınlarla kullanılması, izinsiz her türlü formata çoğaltılması hukuka aykırıdır. İzinsiz kullanım halinde her türlü hukuki ve cezai yola başvurulur. Hukuki bilgilendirme kapsamında verilen bilgiler ilgili mevzuat çerçevesinde belirtilmiş olup, okuyucuya herhangi bir sonuç vaat etmez. 
Apsiyon
Apsiyon
Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın!
Facebook Linkedin Twitter Youtube Instagram

Yorumlar

İlginizi Çekebilir