Apsiyon Blog
Apsiyon Blog

Aidat Hesaplama Türleri Nelerdir, m2'ye Göre Aidat Hesaplama Nasıl Yapılır?

Aidat Hesaplama Türleri Nelerdir, m2'ye Göre Aidat Hesaplama Nasıl Yapılır?

Aidat hesaplama türleri nelerdir ve m2'sine göre aidat hesaplama nasıl yapılır?

Aidat nedir ?

“Aidat” apartman ve sitelerin aylık /yıllık giderlerini karşılamak için kat maliki ya da  kiracıdan topladıkları bedellerdir.

Apartman ve site aidatı nasıl hesaplanır? 

Aidat belirlemek için öncelikle aidat hesaplanacak apartman ve sitenin giderleri tespit edilir. Bu tespit bir çeşit bütçedir, bu bütçeye “İşletme Projesi” denir. İşletme Projesi hesaplandıktan sonra, sitenin Yönetim Planı'ndaki dağıtım yöntemine göre dağıtılması ile de (malikin sahip olduğu bağımsız bölümün , m2'si ya da arsa payı oranında)  aidat belirlenir. Elbette bu aidatın kat maliklerine usulüne uygun şekilde yazılı olarak tebliğ edilmesi ile de aidat kesinleşmiş olur.

Aidat hesaplama türleri nelerdir ?

Aidat sitenin giderlerinin toplamının kat malikleri ile paylaşılmasından başka bir şey değildir. 2 tür Aidat hesaplanabilir.

1. Giderlerin her birinin tespit edilmesi ve bunların yıllık olarak hesaplanması yöntemi ile aidat hesaplama

Örneğin :

Gider Türü

Aylık Toplam

Personel Giderleri :

₺            1.000

Temizlik Giderleri :

₺               800

Güvenlik Giderleri :

₺               600

Enerji Gideri :

₺               400

Ofis Giderler :

₺               200

Toplam

₺            3.000


2. Giderlerin her birinin tespit edilmesi ve bunların aylık olarak hesaplanması, yıllık olarak hesaplanması yöntemi ile aidat hesaplama

Örneğin :

Gider Türü

Aylık Toplam

Yıllık Toplam

Personel Giderleri :

₺               800

₺            9.600

Temizlik Giderleri :

₺               700

₺            8.400

Güvenlik Giderleri :

₺               600

₺            7.200

Enerji Gideri :

₺               200

₺            2.400

Ofis Giderler :

₺               100

₺            1.200

Toplam

₺            2.400

₺          28.800

 

Peki m2'ye göre aidat hesaplama nasıl yapılır ?

Aylık hesaplama ile ya da yıllık hesaplama ile bulunan giderler bağımsız bölümlerin m2'sine göre dağıtılır. Bu şekilde ödenecek aidat bulunmuş olur.

Şöyle ki,

Gider Türü

Aylık Toplam

Yıllık Toplam

Personel Giderleri :

₺               800

₺            9.600

Temizlik Giderleri :

₺               700

₺            8.400

Güvenlik Giderleri :

₺               600

₺            7.200

Enerji Gideri :

₺               200

₺            2.400

Ofis Giderler :

₺               100

₺            1.200

Toplam

₺            2.400

₺          28.800

 

 

Daire

m2

Aidat Yıllık

Aidat Aylık

Daire

             1

100 m2

₺           1.440

₺       120

Daire

             2

100 m2

₺           1.440

₺       120

Daire

             3

100 m2

₺           1.440

₺       120

Daire

             4

100 m2

₺           1.440

₺       120

Daire

             5

150 m2

₺           2.160

₺       180

Daire

             6

150 m2

₺           2.160

₺       180

Daire

             7

150 m2

₺           2.160

₺       180

Daire

             8

150 m2

₺           2.160

₺       180

Daire

             9

200 m2

₺           2.880

₺       240

Daire

           10

200 m2

₺           2.880

₺       240

Daire

           11

200 m2

₺           2.880

₺       240

Daire

           12

400 m2

₺           5.760

₺       480

Toplam

 

2.000 m2

₺         28.800

₺   2.400

 

Aidat Hesaplama      =

Yıllık Toplam/Toplam m2

                                    =

28.000/2.000 m2=14,40 TL/m2

 

Her bir dairenin m2'si 14,40 TL/m2 ile çarpılarak önce yıllık aidat bulunur,  bu tutarın 12'ye bölünmesi ile de aylık aidat hesaplanmış olur.


SMMM BANU AKCAN