Apsiyon Blog
Apsiyon Blog

Açılış/Tahsil/Tediye/Mahsup Fişleri Nedir?

Açılış Fişi: Dönem başlangıcı itibari ile Apsiyon üzerinde girilmiş olan devreden bakiyelerinizin toplandığı fiş açılış fişidir. Açılış fişi içeriğinde devreden tüm bakiyeler rahatlıkla izlenebilir. İsterseniz manuel olarak müdahale ederek Açılış Fişi üzerinde düzenleme yapabilirsiniz. Apsiyon üzerinde, Muhasebe fişleri yapılan işlemin özelliğine göre düzenlenmekte olup, yevmiye defterine otomatik olarak kayıt edilir.

Tahsil Fişi: Sitenizin kasalarına giren paraların nerelerden, hangi nedenlerle alındığını ve hangi hesaplara alacak kaydedileceğini gösteren fiştir. Tahsil fişi, kasaya para girişi olduğu zaman kullanılır. Yani tahsil fişi kasa hesabı borçlu durumda olacağı zaman kullanılır. Kısaca kasaya para giriyorsa tahsil fişi kesilir. Kasa tahsil fişinde borçlu hesap her zaman kasa hesabı olduğu için sadece alacaklı hesap yazılır. Apsiyon üzerinde, Muhasebe fişleri yapılan işlemin özelliğine göre düzenlenmekte olup, yevmiye defterine otomatik olarak kayıt edilir.

Tediye Fişi: Sitenizin kasasından çıkan paraların hangi nedenlerle ödendiğini ve hangi hesaplara borç kaydedileceğini gösteren fiştir. Tediye fişi, kasadan para çıkışı olduğu zaman kullanılır. Yani tediye fişi kasa hesabı alacaklı durumda olacağı zaman kullanılır. Kısaca kasadan para çıkıyorsa tediye fişi kesilir. Kasa tediye fişinde alacaklı hesap her zaman kasa hesabı olduğu için sadece borçlu hesap yazılır. Apsiyon üzerinde, Muhasebe fişleri yapılan işlemin özelliğine göre düzenlenmekte olup, yevmiye defterine otomatik olarak kayıt edilir.

Mahsup Fişi: Kasa hesabını ilgilendirmeyen başka bir ifade ile tamamı nakit olmayan işlemler için düzenlenen fiştir. Mahsup fişi, kasaya ne para giriyorsa, ne de para çıkıyorsa kullanılır. Mahsup fişinde borçlu ve alacaklı hesaplar için iki bölüm bulunmaktadır. Bu bölümlere borçlu ve alacaklı hesapların kodu, adı ve tutarları yazılır. Apsiyon üzerinde, Muhasebe fişleri yapılan işlemin özelliğine göre düzenlenmekte olup, yevmiye defterine otomatik olarak kayıt edilir.