Apartman veya siteniz için yönetim firması mı arıyorsunuz? ApsiyonBulur!
Apsiyon Blog / Yöneticinin El Kitabı

4857 Sayılı İş Kanunu’na Göre 2022’de Uygulanacak İdari Para Cezaları

4857 Sayılı İş Kanunu’na Göre 2022’de Uygulanacak İdari Para Cezaları

4857 Sayılı İş Kanunu uyarınca 2022 yılı için uygulanacak idari para cezaları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın internet sitesinde duyurulmuştur. Ceza artışlarının belirlenmesinde; yeniden değerleme oranı %36,20 dikkate alınmış olup, idari para cezalarına ilişkin tablo aşağıdaki gibidir.
 

4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL)

No

Made

Ceza Maddesi

Fiil

 2022 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL)  (Yeniden Değerleme Oranı % 36,20)                                                                              

Açıklama

1

3

98

İşyerini muvazaalı olarak bildirmek

                  47.409,00 ₺

İşyerini muvazaalı olarak bildiren asıl işveren ile alt işveren vekillerine ayrı ayrı.

2

5

99/1-a

İşçilere eşit davranma ilkesine aykırı davranmak

                       397,00 ₺

Bu durumdaki her işçi için

3

7

99/1-b

Madde de öngörülen ilke ve yükümlülüklere aykırı olarak geçici işçi çalıştırmak

                       664,00 ₺

Bu durumdaki her işçi için

4

7/2 (f) bendi

99/2

7. maddenin 2 fıkrasının f bendine aykırı davranmak

                    2.656,00 ₺

99/1-b ceza maddesinin dört katı

5

8

99/1-c

İş sözleşmesinin içeriğini belirtir yazılı belgeyi vermemek

                       397,00 ₺

Bu durumdaki her işçi için

6

14

99/1-c

Çağrı üzerine ve uzaktan çalışma hükümlerine aykırı davranmak

                       397,00 ₺

Bu durumdaki her işçi için

7

28

99/1-d

İşten ayrılan işçiye Çalışma Belgesi vermemek, belgeye gerçeğe aykırı bilgi yazmak

                       397,00 ₺

Bu durumdaki her işçi için

8

29

100

Madde hükmüne aykırı olarak işçi çıkartmak (toplu işçi çıkarma)

                    1.559,00 ₺

Bu durumdaki her işçi için

9

30

101

Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmamak

                    5.917,00 ₺

Çalıştırılmayan her engelli ve eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için

10

32

102/a

Ücret ile bu kanundan doğan veya TİS'den yada iş sözleşmesinden doğan ücreti kasten ödememek veya eksik ödemek

                       429,00 ₺

Bu durumda olan her işçi ve her ay için

11

32

102/a

Ücret, pirim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödememek

                       429,00 ₺

Bu durumda olan her işçi ve her ay için

12

37

102/b

Ücret hesap pusulası düzenlememek

                    1.559,00 ₺

 

13

38

102/b

Yasaya aykırı ücret kesme cezası vermek veya kesintinin sebep ve hesabını bildirmemek

                    1.559,00 ₺

 

14

39

102/a

Asgari ücreti ödememek veya eksik ödemek

                       429,00 ₺

Bu durumdaki her işçi ve her ay için

15

41

102/c

Fazla çalışmalara ilişkin ücreti ödememek, işçiye hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında kullandırmamak, fazla saatlerde yapılacak çalışmalar için işçinin onayını almamak.

                       755,00 ₺

Bu durumdaki her işçi için

16

52

102/b

Yüzde ile ilgili belgeyi  temsilciye vermemek

                    1.559,00 ₺

 

17

56

103

Yıllık ücretli izni yasaya aykırı şekilde bölmek,

                       755,00 ₺

Bu durumdaki her işçi için

18

57

103

İzin ücretini yasaya aykırı şekilde ödemek veya eksik ödemek

                       755,00 ₺

Bu durumdaki her işçi için

19

59

103

Sözleşmesi fesh edilen işçiye yıllık izin ücreti ödememek

                       755,00 ₺

Bu durumdaki her işçi için

20

60

103

Yıllık izin yönetmeliğinin esas usullerine aykırı olarak izni kullandırmamak veya eksik kullandırmak

                       755,00 ₺

Bu durumdaki her işçi için

21

63

104

Çalışma sürelerine ve buna dair yönetmelik hükümlerine uymamak

                    4.173,00 ₺

 

22

64

104

Telafi çalışması usullerine uymamak

                       755,00 ₺

Bu durumdaki her işçi İçin

23

68

104

Ara dinlenmesini uygulamamak

                    4.173,00 ₺

 

24

69

104

İşçileri geceleri 7.5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek

                    4.173,00 ₺

 

25

71

104

Çocukları çalıştırma yaşına ve çalıştırma yasağına aykırı davranmak

                    4.173,00 ₺

 

26

72

104

Yer ve sualtında çalıştırma yasağına uymamak

                    4.173,00 ₺

 

27

73

104

Çocuk ve genç işleri gece çalıştırmak veya ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı hareket etmek

                    4.173,00 ₺

 

28

74

104

Doğum öncesi - sonrası sürelerde kadın işçiyi çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek

                    4.173,00 ₺

 

29

75

104

İşçi Özlük dosyasını düzenlememek

                    4.173,00 ₺

 

30

76

104

Çalışma sürelerine ilişkin yönetmeliklere muhalefet etmek

                    4.173,00 ₺

 

31

92/2

107/1-a

Çağrıldıkları zaman gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek, İş Müfettişlerinin 92/1.fıkrada yazılı görevlerini yapmak için kendilerine her çeşit kolaylığı  göstermemek ve bu yoldaki emir ve isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmemek.

                  37.928,00 ₺

 

32

96/1

107/1-b

İfade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenlerce telkinlerde bulunma, gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye zorlama veyahut ilgili makamlara ifade vermeleri üzerine onlara karşı kötü davranışlarda bulunmak

                  37.928,00 ₺

 

33

107/2

 

İş Müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını engellemek.

                  37.928,00 ₺

 

Not: 5083 sayılı T.C. Devleti'nin Para Birimi Hakkında Kanun'un 2. maddesine 21/04/2005 tarihli 5335 sayılı Kanun'un 22. maddesi ile eklenen fıkra uyarınca 1 YTL'nin altında kalan tutarlar dikkate alınmamıştır.

 
Geçici Madde-10: 7244 sayılı Kanun'un 9. maddesiyle 4857 sayılı İş Kanunu'na geçici 10. madde eklenmiştir. 17.04.2020 tarihinden itibaren geçici 10. madde hükmüne aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarı idari para cezası uygulanır.

Uyarı: Bu yazı, Apsiyon Blog için hazırlanmıştır. İlgili yazının izinsiz kullanılması, aleni ortamlara asılması, sosyal medya ya da çevrim içi web tabanlı iletişim araçları ve diğer sözlü yazılı yayınlarla kullanılması, izinsiz her türlü formata çoğaltılması hukuka aykırıdır. İzinsiz kullanım halinde her türlü hukuki ve cezai yola başvurulur. Hukuki bilgilendirme kapsamında verilen bilgiler ilgili mevzuat çerçevesinde belirtilmiş olup, okuyucuya herhangi bir sonuç vaat etmez. 
Apsiyon
Apsiyon
Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın!
Facebook Linkedin X Youtube Instagram

Yorumlar

İlginizi Çekebilir