Apsiyon Blog
Apsiyon Blog

“Denetçiden Memnun Değiliz, Denetçinin Yeniden Seçimi İçin Ne Yapmalıyız?” – Özgür Biyan Cevaplıyor:

“Denetçiden Memnun Değiliz, Denetçinin Yeniden Seçimi İçin Ne Yapmalıyız?” – Özgür Biyan Cevaplıyor:
Denetçi; blok için, bloktaki kat malikleri tarafından; blok niteliğinde olmayan yapıların ortak yer ve tesisleri için, bu yapılardaki kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından seçilir. Toplu yapı kapsamındaki bütün ortak yapı, yer ve tesisler için denetçi ise, toplu yapı temsilciler kuruluna katılan yönetici ve temsilcilerin, yönettikleri ve temsil ettikleri bağımsız bölüm sayısının salt çoğunluğunun oyu ile atanır.
Kat malikleri kurulu denetim işini, kendi aralarından sayı ve arsa payı çoğunluğuyla seçecekleri bir denetçiye veya üç kişilik bir denetim kuruluna verebilir; bu halde denetçi veya denetim kurulu yönetim planında yazılı zamanlarda, eğer zaman yazılmamışsa, her takvim yılının birinci ayı içinde kat malikleri kuruluna verecekleri bir raporla denetimin sonucunu ve ana-gayrimenkulün yönetim tarzı hakkındaki düşüncelerini bildirir; bu rapor çoğaltılarak birer örneği taahhütlü mektupla kat maliklerine gönderilir.
Denetçi ya da denetim kurulundan memnun olunmaması durumunda yönetimden talep edilerek yeni bir toplantı ile denetçi seçimi yapılabilir. Toplantı olağan üstü olacaksa toplantı ve yeter sayılarına dikkat edilmelidir. Denetçi sayı ve arsa bakımından olmak üzere iki çoğunlukla seçilmektedir. Çağrı ilamına olağanüstü toplantı yapılacaksa dikkat edilmelidir. Bu sayılar sağlanamazsa o Zaman hakim müdahalesi istenir. Kat maliklerinden biri hakim müdahalesi yoluyla da denetçinin görevlerini yerine getirmediğinin tespitini mahkemeden talep edebilir. Denetçinin azlini isteyebilir.