İnternet Hizmet Sözleşmesi ve Kullanım Koşulları

Aşağıda belirtmiş olduğumuz Apsiyon Bilişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Apsiyon A.Ş.) Apsiyon.com Hizmetleri (Apsiyon) Kullanım Kuralları’nın (Hizmet Kullanım Kuralları) ihlal edilmesi, size sağlamış olduğumuz servislerimizin askıya alınması ya da tamamıyla iptal edilmesi sonucunu doğurabilir. Bu sebeple aşağıda belirlemiş olduğumuz kuralları ve İnternet Hizmet Sözleşmesi’nin tamamını dikkatle okuyunuz.

Genel Bilgi

 1. “Apsiyon.com” internet sitesini (Site) ziyaret etmekle ve bu hizmeti kullanmakla, sitenin kullanılmasına ilişkin işbu Hizmet Kullanım Kuralları ile bağlı olduğunuzu
  ve bu koşullar ile ilgili tüm cari kanunlara, yönetmeliklere ve mevzuata uyacağınızı ve Apsiyon A.Ş.’in gerekli görmesi halinde bu hizmetle ilgili yapacağı değişiklikleri kabul etmiş sayılırsınız.
 2. Apsiyon A.Ş., herhangi bir zamanda bu koşullarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu nedenle Apsiyon'un Hizmet Kullanım Koşullarını düzenli olarak kontrol etmeniz faydalı olacaktır.
 3. İşbu “Koşullar” üyelerimizin, hizmetlerimizden yararlanırken istenmeyen durumlar ile karşılaşmaması için hazırlanmıştır. Bu kurallar internet hizmetlerimizden yararlanan tüm üyelerin ve sitemize gelen ziyaretcilerin uyması gereken kurallardır. Apsiyon üzerinden yapılan mesajlaşma, e-posta alışverişinin ve bilgi akışının üzerinde belirli bir kontrol politikası izlememekteyiz.

Hizmet Kullanım Kurallarını İhlal Eden Durumlar

 1. Aşağıdakiler, Hizmet Kullanım Kurallarımızı ihlal eden önemli durumlardan bazılarıdır:
  1. Apsiyon hizmetini, Türkiye Cumhuriyeti Kanunları’na ya da Uluslararası Hukuk Kuralları’na göre suç teşkil edecek bilgiler aktarmak için kullanmak.
  2. Apsiyon hizmetinden 3. şahısları tehdit eden iletiler yayınlamak veya yollamak.
  3. İnternet ağı üzerinde kullanıcının tanınmasını sağlayan bilgiler üzerinde değişiklik yapmak (ip adresi, e-mail adresi, kullanıcı bilgileri vb).
  4. Alıcının isteği dışında ticari veya özel e-posta göndermek.
  5. Apsiyon'un vermiş olduğu hizmeti kullanarak, vermiş olduğumuz servisleri aksatmaya yönelik ya da 3. şahıslara ait sistem, bilgisayar ya da Networklere karşı yapılan saldırılar düzenlemek.
  6. Apsiyon hizmetlerini kullanarak, bilgileri ve izinleri dışında 3. şahıslara ait kişisel bilgileri toplamak ve kullanmak.
  7. Apsiyon’da sunulan her tür hizmeti Apsiyon’un izni ve bilgisi dışında yeniden satmak veya 3. şahıslara kullandırmak.
  8. Apsiyon tarafından sunulan web sitesine gelir elde etme amacı taşımasa dahi reklam almak veya pazarlama faaliyetleri kapsamına girebilecek içerikleri yüklemek.

Hizmet Kullanım Kuralları İhlalinin Bildirilmesi

 1. Apsiyon Hizmet Kullanım Kuralları’nın ihlal edildiğini düşündüğünüz durumlarda bilgi@apsiyon.com adresine durumu lütfen aşağıda 6. maddede belirtilen şartlar dahilinde bildiriniz. Söz konusu ihlal hakkında şirketimize bilgi verilmemesi halinde ve bilgi verilse dahi şirketimizin hukuken müdahale edemeyeceği hallerde, herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

  Lütfen 5. madde yönünde, aşağıdaki bilgiler ile bilgi@apsiyon.com e-posta adresine başvurunuz:

  1. İçerisinde size ulaşabileceğimizi sağlayacak iletişim bilgilerinizin de bulunduğu, ihlalin detayını içeren e-posta,
  2. Söz konusu ihlal için kullanılan IP adresi (her internet kullanıcısının internet bağlantısında sahip olduğu kimlik numarası),
  3. İhlalin gerçekleştiği kesin tarih ve saat,
  4. İhlalin gerçekleştiğine ilişkin delil (e-posta mesajı, log dosyası vb).

 2. Apsiyon A.Ş. bildiriminiz sonucunda ve ihlalin kesinleşmesi ile birlikte ihlal eden kişinin Apsiyon üyesi olduğunun anlaşılması halinde aşağıdaki yaptırımlardan birini ya da birden fazlasını kendi takdirine göre uygulama yoluna gidecektir. Hakkınızda, başka bir üye tarafından Hizmet Kullanım Kuralları’nın ihlal edildiğine ilişkin bir bildirim yapılması halinde, işbu madde tarafınıza da uygulanabilir.
  1. Sözlü ya da yazılı uyarı.
  2. Üyenin siteye erişiminin askıya alınması.
  3. Üyenin siteye erişiminin tamamen iptal edilmesi.
  4. İhlaller sonucunda Apsiyon’un kayıpları sebebiyle yasal yollara başvurulması.

Dikkat

 1. Başvuru sahibine, ihlali gerçekleştiren kişiye ait kimlik bilgilerinin verilmesi söz konusu değildir.
 2. Hizmet Kullanım Kurallarının ihlalinin yapılmasını müteakip 48 saat içerisinde, yukarıda bilgilerle birlikte başvurunun yapılması gerekmektedir.
 3. Apsiyon A.Ş., 48 saati aşan başvuru sürelerinde gerekli girişimleri yapmakla birlikte kişinin tespiti ve uyarılması konusunda hiçbir garanti vermemektedir. Apsiyon A.Ş.  size bu konuda özel ve yazılı olarak yetki vermedikçe, sitedeki bilgi, içeriği, aktiviteleri izlemek ve tanıtıcı bilgiler almak ve başka kişisel kullanım amaçları dışında herhangi bir amaçla kopyalamayacağınızı, yüklemeyeceğinizi, yayınlamayacağınızı, değiştirmeyeceğinizi veya başka bir şekilde dağıtmayacağınızı da kabul etmektesiniz.
 4. Bu sitenin içeriği ve yazılımı, Apsiyon A.Ş.’e aittir ve Türk ve uluslararası fikri ve sınai mülkiyet haklarıyla ilgili sair mevzuat çerçvesinde korunmaktadır. Site sayfalarına kanuni telif hakkı uyarısı ve çeşitli tanıtım yazıları konulmuştur. İşbu sözleşmeyi onaylayarak bu uyarıları okuduğunuzu kabul etmektesiniz.

Erişim Yasakları ve Müdahale Hakları

 1. Apsiyon internet sitesinin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya yöntem kullanmayacağınızı ve altyapımız üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem yapmayacağınızı da kabul etmektesiniz.
 2. Apsiyon’u görüntülemek veya kopyalamak amacıyla, veya izin ve yetki verilmeyen başka amaçlar için, önceden bizim yazılı iznimizi almadan herhangi bir otomatik (robot, örümcek vs.) ya da otomatik olmayan herhangi bir yöntem kullanmayacağınızı kabul etmektesiniz.
 3. Önceden Apsiyon A.Ş.’in bu konuda açık ve yazılı iznini almadan, Apsiyon internet sitesinin içeriğini kopyalamayacağınızı, çoğaltmayacağınızı, değiştirmeyeceğinizi, bu içerikten türevler yaratmayacağınızı ya da bunları ticari amaçlarla kamuya teşhir etmeyeceğinizi kabul etmektesiniz.
 4. Apsiyon’un yetkisiz olarak çerçevelenmesi, yetkisiz bağlantı, robot, örümcek veya başka aletlerin yetkisiz kullanımı da dahil olmak üzere her türlü yasadışı ve/veya yetkisiz kullanımı yasaktır. Bu tür kullanım halinde, gerekli araştırmalar yapılacak ve medeni hukuk ve ceza hukuku tedbirleri ve ihtiyati tedbirler de dahil olmak üzere gereken bütün uygun hukuki tedbirler alınacaktır.
 5. Apsiyon’u, telif hakkına konu olan bilgi ve materyalleri hakkında Apsiyon A.Ş.’den açık bir izin almadan, geçerli bir savunması veya haklı bir sebebi olmadan yasadışı yollarla iletmek amacıyla kullanan kullanıcıların hak ve imtiyazları anında sona erdirilecektir.
 6. Makaleler, görüntüler, öyküler, yazılım veya fikri ve sınai mülkiyet haklarına konu olan, benzeri içerik koyan kullanıcılar, Siteye yükledikleri içeriğin üçüncü şahısların fikri ve sınai mülkiyet haklarına, özellikle telif haklarına veya başka haklarına (özel hayatın gizliliği veya ifşayı men etme hakları gibi) ihlal veya tecavüz etmemelidir.
 7. Bir kullanıcının Apsiyon’u yasadışı bir hak tecavüzünün veya hak ihlâlinin bir aracı olarak kullandığı konusunda ilgili telif hakkı sahibinin veya onun temsilcisinin bize bildirimde bulunması ya da bunun bir mahkeme kararıyla veya ilgili kullanıcının ikrarıyla sabit olması halinde, ihlâlde bulunan kullanıcı veya kullanıcıların Apsiyon’a erişim ve/veya Apsiyon’u kullanım hakları derhal iptal edilecektir. Apsiyon’un ileri sürülen hak tecavüzünun veya hak ihlâlinin yapıldığına inanması halinde, kendi mutlak takdirine göre, hak ihlalini veya tecavüzü gerçekleştiren kullanıcının veya kullanıcıların Apsiyon’a erişim veya Apsiyon’u kullanım haklarını böyle bir bildirim, mahkeme kararı veya ikrardan önce de iptal etme hakkı saklıdır.
 8. Apsiyon A.Ş., Apsiyon hizmetin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da Apsiyon veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti etmez. Apsiyon ve içeriği “olduğu gibi” ve “mevcut haliyle” sunulmaktadır.
 9. Apsiyon A.Ş., sizin Apsiyon’dan yüklediğiniz dosyalarda virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunmadığını da garanti edemez. Apsiyon’un belirli bir amaca uygunluğu ve ticari değerine ilişkin garantiler dışında her türlü başka aleni veya zımni garanti reddedilmektedir.
 10. Apsiyon A.Ş., bunlarla sınırlı kalmaksızın ve fakat, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, bu Sitenin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.
 11. Apsiyon A.Ş., sitenin kullanılmasından ya da Apsiyon hizmetinin kullanılmasından beklenebilecek sonuçlar konusunda hiçbir garanti vermez.
 12. Apsiyon A.Ş., sitenin üçüncü şahıs kullanıcıları, Apsiyon kullanıcıları, reklamcıları ve/veya sponsorlarının Apsiyon hizmetiyle ilgili ya da sizin siteyi ve/veya Apsiyon hizmetini kullanmanızla ilgili fiil, ihmal ve davranışları için her türlü sorumluluğu reddeder.
 13. Apsiyon A.Ş.; herhangi bir etkinliği organize eden kişiler, icracılar, kurumlar veya başka üçüncü şahısların siteyle bağlantılı veya siteye atıfta bulunan ürünleri, hizmetleri, fiil veya ihmalleri nedeniyle de sorumlu tutulamaz.
 14. Bu sorumluluk sınırlamalarına izin verilmeyen ülkeler hariç, Apsiyon A.Ş., bu tip zararların olabileceği kendisine önceden bildirilmiş olsa bile, kâr kaybı da dahil dolaylı, arızi ve özel zararlar veya netice kabilinden doğan zararlar veya cezai tazminatlar için size karşı hiçbir durumda sorumlu tutulamaz. İşbu koşulların Apsiyon A.Ş.’in sorumluluğunu sınırlayan hükümlerinden birinin yetkili mahkeme tarafından ilgili mevzuata aykırı bulunması halinde söz konusu hüküm mevzuata uygun olan ve sorumluluğu en fazla sınırlayan hali ile geçerli sayılacak ve Apsiyon A.Ş.’in sorumluluğu buna göre belirlenecektir.
 15. Hukuken Apsiyon üyesi olarak kullanımınız sonucunda Apsiyon A.Ş.’in üçüncü kişilere karşı sorumlu olmasına neden olan, ihlalinizden dolayı Apsiyon A.Ş. tarafından karşılanan her türlü zararın tarafınıza rücu edilme hakkı saklıdır.
 16. Siteyi kullanmakla, site hakkında veya site ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde, bu ihtilâfın kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini kabul etmiş sayılıyorsunuz. Ayrıca, İstanbul Merkez mahkemelerinin görev ve yer olarak yetkili olacağını da kabul etmektesiniz.

Apsiyon A.Ş. ©2017 Tüm Hakları Saklıdır
Apsiyon.com (v1.2.021)