Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

Apsiyon ile ilgili aradığınız her şey burada!

Hakim Müdahalesi Dilekçe Örneği

…..SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 

DAVACI :

VEKİLİ :

 

DAVALILAR :

 

KONU : KMK Gereği Hâkimin Müdahalesi

 

AÇIKLAMALAR :

1) Dava konusu (…..) İli, (…..) İlçesi, (…..), (…..) ada, (…..) parsel numaralı taşınmaz üzerinde bulunan (…..apartmanının … katı ikamet ettiğim tapulu mülküm olup, … katında ise davalı oturmaktadır.)

2) …..sebeplerden dolayı evim zarar görmektedir.

3) …..sebeplerden dolayı ciddi sorunlar yaşanmaktadır.

4) Bu nedenlerle davalıya yapılan sözlü uyarılardan sonuç alınamadığından, davalının dava konusu taşınmazda KMK aykırı olarak yaptığı müdahalenin önlenmesini istemek zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

 

Hukuki Sebepler: .....

 

Deliller: …..

Sonuç İstem: Davalının ……….dolayı sebep olduğu durumun önlenmesine, ……..uygun hale getirilmesine, avukatlık ücreti ve yargılama giderlerinin davalıdan alınarak tarafımıza verilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. (…/…/…..)

 

Davacı Vekili

Av.