Bireysel Gider Paylaşım Belgesi

Bireysel gider paylaşım belgeniz ile ilgili merak ettiklerinizi, aşağıda yer alan örnek fatura üzerindeki noktaları tıklayarak öğrenebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Gider paylaşımı hesaplamasında referans alınan yönetmelik hangisidir?

Resmi Gazete Tarihi 14 Nisan 2008 olan 26847 sayılı “MERKEZİ ISITMA VE SIHHİ SICAK SU
SİSTEMLERİNDE ISINMA VE SIHHİ SICAK SU GİDERLERİNİN PAYLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN
YÖNETMELİK”e buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Gider paylaşımı yapılan veya merkezi sistem kullanılan sitelerde 26847 sayılı yönetmeliğe göre hesaplama yapılması gerekir mi?

Gider paylaşımı yapılan veya merkezi sistem kullanılan sitelerde 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu
uyarınca ısı ve sıcaklık donanımlarının kullanımı zorunludur. Dolayısıyla bu sistemlerin kullanıldığı binalarda
yapılacak olan gider paylaşımı hesaplamasında 26847 sayılı yönetmeliğin hükümlerine de uyulması
zorunludur.

Isı ölçer nedir?

Üzerine veya giriş hattına yerleştirildiği radyatör ve benzeri ısıtıcı cihazların harcadığı enerjiyi ölçerek
hafızasına kaydeden cihazdır.

Isı sayacı (kalorimetre) nedir?

Üzerine yerleştirildiği ısıtma hattından geçen ısı enerjisi miktarını debi ve sıcaklık farkına göre ölçen cihazdır.

Merkezi sistem nedir?

Bir merkezden elde edilen ısıtma enerjisinin binaya dağıtılmasını ve bağımsız bölümlerin ısıtılmasını sağlayan
sistemdir.

Gider paylaşım belgesi nedir?

26847 sayılı yönetmelik kapsamındaki binaların ısı veya sıhhi sıcak su kullanım enerjisi için ödeyeceği toplam
tutarın kullanım miktarlarına göre bağımsız bölümlere paylaştırıldığı belgedir.

Daire içi peteklerde bulunan vanaları kapalı (0-sıfır) konumuna getiremiyorum. Bunun sebebi nedir?

26847 sayılı yönetmelik kapsamında (Madde 5.6.) ; merkezi sistemlerle ısıtma yapılan bağımsız bölümlerdeki
mahal sıcaklıklarının asgari 15 °C olacak şekilde ayarlanması gerekmektedir. Bu sebeple daire içi petekler
kapalı 0-sıfır konumuna getirilememektedir.

Binamızda yapılan Olağan Genel Kurul’da oybirliği ile ısı ölçüm ekipmanlarının kullanılmaması yönünde karar aldık. Bu durumda ne yapmamız gerekir?

Kat malikleri veya site yönetimlerinin aldığı karar, kanuna muhalefet teşkil edemez. Bu nedenle ısı ölçüm
ekipmanlarının tesisi ve kullanımı kanun ile zorunlu hale getirildiğinden bu yönde alınan tüm kararlar yok
hükmünde olacaktır.

Faturalandırma yapılan dönemde şehir dışında olmama ve dairede herhangi bir tüketim olmamasına rağmen %30 ısıtma bedeli faturama yansıtılmıştır. Bunun sebebi nedir, bu tutarı ödemek zorunda mıyım?

26847 sayılı yönetmelik kapsamında (Madde 8.1.), toplam ısıtma giderlerinin %70’i bağımsız bölümlerin
ölçülen ısı tüketimlerine göre paylaştırılır. Toplam ısıtma giderlerinin %30’u ortak kullanım mahalleri, sistem
kayıpları, asgari ısınma ve işletme giderlerinden kaynaklı ısı giderleri olarak bağımsız bölümlerin kullanım
alanlarına göre paylaştırılır. Bu sebeple bağımsız bölümde herhangi bir ısınma tüketimi olmamasına rağmen
ilgili yönetmelik uyarınca ortak kullanım bedeli yansıtılmak zorunda olup bu bedelin ödenmesi
zorunludur.Kat Mülkiyeti Kanunu’nun ilgili maddesi şöyledir;
Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici
tarafından, Yönetim Planına, bu kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir.

Kapıcı dairesi için herhangi bir gider paylaşımı yapılmasını ve bu daire için bir bedel hesaplanmasını istemiyoruz. Bu durumda ne yapmamız gerekiyor?

Site Yönetimi, kullanmış olduğu Apsiyon sistemi/yazılımı üzerinden kapıcı dairesi için herhangi bir bedel
yansıtılmamasını sağlayabilmektedir. Finans başlığı altındaki Sayaç İşlemleri > Ara Sayaçlar alanından ‘Kapıcı
Dairesi’ olarak bir tesis oluşturularak, oluşturulan bu tesisin gider hesabı dağıtım kriteri ‘Dağıtılmayacak’
olarak seçilebilmektedir.