Bireysel Gider Paylaşım Belgesi

Bireysel gider paylaşım belgeniz ile ilgili merak ettiklerinizi, aşağıda yer alan örnek fatura üzerindeki noktaları tıklayarak öğrenebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Apsiyon Enerji nedir?

Sayaç tüketim değerlerini okuyup, faturalandırma ve bildirimlerinin yapılmasını sağlayan sistemdir. Apsiyon Enerji ile geriye yapılan ödemeleri kontrol etmek kalır.

Gider paylaşımı hesaplamasında referans alınan yönetmelik hangisidir?

Resmi Gazete Tarihi 14 Nisan 2008 olan 26847 sayılı “MERKEZİ ISITMA VE SIHHİ SICAK SU SİSTEMLERİNDE ISINMA VE SIHHİ SICAK SU GİDERLERİNİN PAYLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK”e buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Gider paylaşımı yapılan veya merkezi sistem kullanılan sitelerde 26847 sayılı yönetmeliğe göre hesaplama yapılması gerekir mi?

Gider paylaşımı yapılan veya merkezi sistem kullanılan sitelerde 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu uyarınca ısı ve sıcaklık donanımlarının kullanımı zorunludur. Dolayısıyla bu sistemlerin kullanıldığı binalarda yapılacak olan gider paylaşımı hesaplamasında 26847 sayılı yönetmeliğin hükümlerine de uyulması zorunludur.

Isı ölçer nedir?

Üzerine veya giriş hattına yerleştirildiği radyatör ve benzeri ısıtıcı cihazların harcadığı enerjiyi ölçerek hafızasına kaydeden cihazdır.

Isı sayacı (kalorimetre) nedir?

Üzerine yerleştirildiği ısıtma hattından geçen ısı enerjisi miktarını debi ve sıcaklık farkına göre ölçen cihazdır.

Merkezi sistem nedir?

Merkezi sistem, bir merkezden elde edilen ısıtma enerjisinin binaya dağıtılmasını ve bağımsız bölümlerin ısıtılmasını sağlayan sistemdir.

Gider paylaşım belgesi nedir?

Gider paylaşım belgesi, 26847 sayılı yönetmelik kapsamındaki binaların ısı veya sıhhi sıcak su kullanım enerjisi için ödeyeceği toplam tutarın kullanım miktarlarına göre bağımsız bölümlere paylaştırıldığı belgedir.

Daire içi peteklerde bulunan vanaları kapalı (0-sıfır) konumuna getiremiyorum. Bunun sebebi nedir?

26847 sayılı yönetmelik kapsamında (Madde 5.6.) ; merkezi sistemlerle ısıtma yapılan bağımsız bölümlerdeki mahal sıcaklıklarının asgari 15 °C olacak şekilde ayarlanması gerekmektedir. Bu sebeple daire içi petekler kapalı 0-sıfır konumuna getirilememektedir.

Binamızda yapılan Olağan Genel Kurul’da oybirliği ile ısı ölçüm ekipmanlarının kullanılmaması yönünde karar aldık. Bu durumda ne yapmamız gerekir?

Kat malikleri veya site yönetimlerinin aldığı karar, kanuna muhalefet teşkil edemez. Bu nedenle ısı ölçüm ekipmanlarının tesisi ve kullanımı kanun ile zorunlu hale getirildiğinden bu yönde alınan tüm kararlar yok hükmünde olacaktır.

Faturalandırma yapılan dönemde şehir dışında olmama ve dairede herhangi bir tüketim olmamasına rağmen %30 ısıtma bedeli faturama yansıtılmıştır. Bunun sebebi nedir, bu tutarı ödemek zorunda mıyım?

26847 sayılı yönetmelik kapsamında (Madde 8.1.), toplam ısıtma giderlerinin %70’i bağımsız bölümlerin ölçülen ısı tüketimlerine göre paylaştırılır. Toplam ısıtma giderlerinin %30’u ortak kullanım mahalleri, sistem kayıpları, asgari ısınma ve işletme giderlerinden kaynaklı ısı giderleri olarak bağımsız bölümlerin kullanım alanlarına göre paylaştırılır. Bu sebeple bağımsız bölümde herhangi bir ısınma tüketimi olmamasına rağmen ilgili yönetmelik uyarınca ortak kullanım bedeli yansıtılmak zorunda olup bu bedelin ödenmesi zorunludur.Kat Mülkiyeti Kanunu’nun ilgili maddesi şöyledir; Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, Yönetim Planına, bu kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir.

Kapıcı dairesi için herhangi bir gider paylaşımı yapılmasını ve bu daire için bir bedel hesaplanmasını istemiyoruz. Bu durumda ne yapmamız gerekiyor?

Site Yönetimi, kullanmış olduğu Apsiyon sistemi/yazılımı üzerinden kapıcı dairesi için herhangi bir bedel yansıtılmamasını sağlayabilmektedir. Finans başlığı altındaki Sayaç İşlemleri; Ara Sayaçlar alanından ‘Kapıcı Dairesi’ olarak bir tesis oluşturularak, oluşturulan bu tesisin gider hesabı dağıtım kriteri ‘Dağıtılmayacak’ olarak seçilebilmektedir.

Ara dönem borçlandırma nedir, Apsiyon Enerji'de yapabilir miyim?

Ara dönem borçlandırma dönem ortasında daireden çıkış yapan daire sakinlerinin borçlandırması için kullanmış olduğumuz bir terimdir.
Daireden çıkış yapan daire sakinleri (malik/kiracı) ,çıkış yapmış olduğu tarihe kadar kullanmış olduğu tüketim miktarının tarafına yansıtılmasıdır.
Apsiyon Enerji ile site yönetimleri bu işlemlerini kolaylıkla sağlayabileceklerdir.