facebook
0216 911 87 77

Kalite Politikamız 

Apsiyon A.Ş., tüm iş süreçlerinde ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini uygulamaktadır.

Kalite Politikamız

Apsiyon A.Ş., tüm iş süreçlerinde ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini uygulamaktadır.

Türkiye’de SaaS (Software as a Service) yazılımın öncüsü olan Apsiyon A.Ş., farklı amaç ve ölçekteki çok üyeli yaşam alanlarının yöneticileri ve üyeleri için sağladığı, kolay satın alınabilir ve kullanılabilir, en üst seviyede güvenlikli ürün ve hizmetleri, ileri ve akıllı teknolojiler kullanarak geliştirmeyi, müşterilerine onların beklentilerinin üzerinde ürün ve hizmetler sunmayı ve satış sonrası müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı hedeflemektedir. Bu hedefler doğrultusunda;


● Yönetim sistemimizin, standartların (9001-14001 ve 27001) gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi,


● Satış sonrası geribildirimlerin sürekli gözden geçirilerek, satın alınan ürünü geliştirecek yaklaşımların belirlenmesi,


● Yeni teknolojilerin kullanımı konusunda müşterilerimizin eğitimlerine katkıda bulunulması,


● Standart ve mevzuatlara uygun , sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesi,


● Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi, teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesi.


● Mutlu insanların yaşadığı, temiz çevreyi yasaların öngördüğü asgari şartların üstünde bir itina ile koruyan ve çevre kirliliğini azaltmak için çaba sarf eden çalışanlarımızın katılımları doğrultusunda faaliyetlerimizi yöneterek, bilişim sektöründe kalite açısından öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışmaktayız.

Kurumsal yapısını müşteri odaklı yönetim sistemleri ile zenginleştirmekte, edindiği geri besleme ve tecrübeler beraberinde tüm çalışanlarının katkıları ile büyüyen, öğrenen, gelişen kurumsal zekaya sahip bir organizasyon olmayı politika olarak benimsemiştir.

Kudret Türk Yönetim Kurulu Üyesi İcra Kurulu Başkanı ktimz