facebook
0216 911 87 77
Apartman ve Site Yöneticileri 1 Temmuz 2016 tarihine dikkat

Apartman ve Site Yöneticileri 1 Temmuz 2016 tarihine dikkat

30.06.2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile iş yerlerinde (apartman ve site yönetimlerini de ilgilendiren) iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi amacıyla işverenlerin ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülükleri önemli kurallara bağlandı.

Yenilik Getirdik, Güncelledik, Düzelttik: Apsiyon v1.0.003

Yenilik Getirdik, Güncelledik, Düzelttik: Apsiyon v1.0.003

  Yöneticilerimizin hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Hiçbir ek dosya indirmeye gerek kalmadan, Apsiyon’a giren kullanıcılarımızın karşılaşacağı yenilik ve düzeltmelerimiz: Yeni Eklediklerimiz “e-posta” ve...
Şeffaf Site Yönetimi ve İşletme Projesi

Şeffaf Site Yönetimi ve İşletme Projesi

Kat malikleri ve yöneticiler açısından en önemli konulardan biri yönetimin şeffaflığı ile ilgili konulardır. Her zaman yönetilen kesim kendisini yönetenin ya da yönetenlerin şeffaf, hesap verilebilir, ölçülebilir, denetlenebilir bir şekilde işlemler yapmasını ister....
Kira Kazançlarında Az Vergi Vermenin Yolları

Kira Kazançlarında Az Vergi Vermenin Yolları

Mart ayı bitiyor. Emlak sahipleri kira beyannamelerini bu ayın 25’inde mesai saati sonuna kadar verecekler. Hesapladıkları gelir vergisinin birinci taksitini de ay sonuna kadar ödeyecekler. Dolayısıyla bu ay kira kazancı elde edenlere kira kazançlarında az vergi...
Kira Kazançlarında Konut İstisnası

Kira Kazançlarında Konut İstisnası

Gelir Vergisi Kanununa göre binaların mesken (konut amaçlı) olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hasılatın 2015 yılı için 3.600 TL’si gelir vergisinden müstesnadır. İstisna konut (mesken) olarak kiraya verilen taşınmazlar için geçerli...
Eski yöneticinin evrakları teslim etmemesi

Eski yöneticinin evrakları teslim etmemesi

Apartman ve site yönetimlerinin geçmişe nispeten kolay ve sorunsuz yaşandığı dönemler gerilerde kaldı. Konut sayısının artması, siteleşme ve rezidans şeklinde yapılaşmanın hızlanması, nüfus artışının devam etmesi ile birlikte profesyonel destek alınması da kaçınılmaz...