Apsiyon Blog

Apsiyon Blog

Ortak yerlere tecavüz (Odunluk yapılması gibi)


SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE


DAVACI : (Adı Soyadı,Adresi)

DAVALILAR : (Kat Malikinin Adı-Soyadı,Adresi)

KONUSU : Paydaşı bulunduğum anagayrimenkulün ortak yerine
davalı tarafından yapılan odunluğun kaldırılması.

OLAY :............... ili.............. ilçesi.............. mahallesi .............. caddesi ............... sokakta.......... ada........... parselde bulunan ...... kapı numaralı,apartmanın davalı ile birlikte paydaşıyım.
Anagayrimenkulümüzün ortak yerlerinden olan bahçede davalı tarafından kendisi için odunluk yapılmıştır.Uyarı ve ikazlarımıza rağmen odunluğun kaldırılması taleplerimizi kabul görmediğinden
Yukarıda açıklanan nedenlerle dava açılmış bulunmaktadır.

HUKUKİ DAYANAK: Kat mülkiyeti kanunu Md.15,33 ve ilgili mevzuat.

DELİLLER : Tapu sicil kaydı,keşif,bilirkişi incelemesi ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEK : Anagayrimenkulümüzün ortak yerlerinden olan bahçede davalı tarafından kendisi için yapılan odunluğun kaldırılması,ortak yere yapılan bu müdahalenin önlenmesi ve yargılama giderlerinin Davalıya ödettirilmesini arz ve talep ederim.
(Tarih...../...../.......)


Davacı(Adı-Soyadı,İmza)

Siz hazırsanız, biz de hazırız

İşinizi ve sitenizi daha profesyonel yönetmeye hazırsanız bilgilerinizi bırakın, sizi hemen arayalım.

daire/aylık
0,45

başlayan fiyatlarla

Teklif Al