Apsiyon Blog

Apsiyon Blog

"plan" etiketi yazıları

Muhasebe Kavramları

Muhasebe Kavramları
Muhasebe kavramları çoğu zaman konu ile ilgili eğitim almayanlara anlaşılmaz ve karışık gelir. Vergi, gider, gelir ve beyanname gibi birçok kavram anlaşılmadan muhasebe ile ilgili...

Denetim Sürecinde Planlama

Denetim Sürecinde Planlama
Denetimin esası planlama üzerine kurulmuştur. Toplu yapının denetimi görevi bize verildiğinde öncelikle yapmamız gereken denetim sürecini planlamaktır. Doğru planlama, zamanımızı doğru yönetebilmemizi sağlayacaktır. Denetimde planlamanın...

Genel hükümler

Ana gayrimenkul'ün Yönetimi Madde 1- Kat mülkiyetine çevrilmiş bulunan , ........ ili, .......... ilçesi ..........mahallesi, ...........sokakta(caddesinde ), ............ada, ..........parsel sayılı ve ............ kapı nolu ...........apartmanı;...

Yönetim organları

Kat Malikleri Kurulu : Meydana Gelişi:Madde 8- Kat Malikleri Kurulu, arsa payı ne olursa olsun , anagayrimenkuldeki tüm bağımsız bölüm maliklerinden meydana gelir.Kat Malikleri Kurulu...

Genel giderlere katılma

Kural:Madde 44- Kat maliklerinden herbiri; kapıcı, kaloriferci, bekçi ve bahçıvan giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak katılmakla yükümlüdür.Kat maliklerinden herbiri; anagayrimenkulün sigorta primlerine...

Çeşitli hükümler

Kat Mülkiyetinin Devri Mecburiyeti:Madde 50- Anagayrimenkulün kapıcısı, aynı zamanda kaloriferci olarak çalıştırılır.Personel Ücretleri:Madde 51- Anagayrimenkule yönetici tarafından atanacak kapıcı ve diğer personelin ücretleri ve çalışmalarıyla...

Siz hazırsanız, biz de hazırız

İşinizi ve sitenizi daha profesyonel yönetmeye hazırsanız bilgilerinizi bırakın, sizi hemen arayalım.

daire/aylık
0,45

başlayan fiyatlarla

Teklif Al