Apsiyon Blog
Apsiyon Blog

"işletme" etiketi yazıları

Site Yönetimlerinin Tutmak Zorunda Olduğu Defterler Nelerdir?

Site Yönetimlerinin Tutmak Zorunda Olduğu Defterler Nelerdir?
Defter tutma, işletmede meydana gelen parasal işlemlerin belli bir düzen içerisinde ticari defterlere yazılmasını ifade eder. Gerçek ve tüzel kişilerin kazançları üzerinden ödeyecekleri vergi devleti yakından ilgilendirir. Devlet kişilerin vergi karşısındaki durumlarını, verginin doğru hesaplanıp hesaplanmadığını işletmenin tuttuğu ticari defter ve belgelerden öğrenir ve takip edebilir.

İşletme Projesi

Kat Mülkiyeti Kanununun 37. maddesi gereğince düzenlenen projedir. Bu projede ana gayrimenkulün bir yıllık döneminde tahmini gelir ve gider tutarları, tüm giderlerden her kat malikine...