Apsiyon Blog
Apsiyon Blog

"Yardım Dokümanları" etiketi yazıları

Kişi e-posta değiştirme

  Kişi kartı üzerinde e-posta adresini değiştirip kaydetdikten sonra, kişi kartını tekrar açıp üst alanda bulunan çark butonuna tıklayınız. Bağlantılı kullanıcı seçeneğine tıklayıp...

Ortak yerlere tecavüz

Ortak yerlere tecavüz (Odunluk yapılması gibi) SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE DAVACI : (Adı Soyadı,Adresi) DAVALILAR : (Kat Malikinin Adı-Soyadı,Adresi) KONUSU : Paydaşı bulunduğum anagayrimenkulün ortak yerine davalı tarafından...

Kapıcı Talimatnamesi

KAPICI - KALORİFERCİ ÇALIŞMA TALİMATI (Konut kapıcıları tüzüğünün 3/g maddesi uyarınca düzenlenmiştir. Ana taşınmazın girişinde ilan panosunda devamlı asılı bulundurulması gerekmektedir.) ...........................Apartmanı kat malikleri adına yönetici............................................. kapıcı................ ................................arasında...