Apsiyon Blog
Apsiyon Blog

"Teknik Mevzuat" etiketi yazıları

İmar yönetmeliği

Belediye Ve Mücavir Alan Sınırları İçinde Ve Dışında İmar Planı Bulunmayan Alanlarda Uygulanacak İmar Yönetmeliği Esaslı Tamirler Madde 40 - Binanın plan ve görünüşüne statik...

Asansör yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç Madde 1-Bu Yönetmelik, asansörlerin standartlarına uygun olarak yapılması ve işletilmesinin düzenlenmesini sağlar. Kapsam Madde 2 -Bu Yönetmelik, ilgili İmar...

Sığınak yönetmeliği

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: (25.8.1988/19910 sayılı R.G.) SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK BÖLÜM I Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, sığınakların çeşit,...

Otopark yönetmeliği

(01.07.1993-21624) Amaç ve Dayanak Madde 1- 3194 sayılı İmar Kanununun 37 nci ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı,yerleşme yerlerinde araçların yol açtığı,...

Atıksu yönetmeliği

Madde 3 - b Kanalizasyon sebekesi bulunan yerlerde her atiksu kaynaginin kanalizasyon sebekesine baglanmasi zorunludur. Atiksular kesinlikle çevreye bosaltilamaz. c-...