Apsiyon Blog
Apsiyon Blog

"Hukuki Mevzuat" etiketi yazıları

Medeni kanun

I. Dürüst Davranma Madde 2 - Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. Bir hakkın açıkça kötüye...

Borçlar kanunu

Kira Akdi İle İlgili Hükümler - Müstecirin Borçları(Kiracının Borçları): I-Borca Muvafık Surette Tekayyüt: Madde 256 - Müstecir mecuru kullanırken tam bir ihtimam dairesinde harekat ve...

Ceza kanunu

Halkı Rahatsız Eden HareketlerMadde 546 - Her kim,gürültü veya velvele ile mutat hilafı olarak çan ve alatı saire çalarak yahut kanun ve nizam ahkamına muhalif...

Tebligat kanunu

Bilinen adreste tebligat:Madde 10 - Tebligat, tebliğ yapılacak şahsa bilinen en son adresinde yapılır. Şu kadar ki; kendisine tebliğ yapılacak şahsın müracaatı veya kabulü şartiyle...

Polis vazife ve selahiyet kanunu

Madde 7 - Otel,gazino,kahve,işçi yerleri,bar,tiyatro,sinema,hamam ve plaj gibi umuma mahsus istirahat ve eğlence yerlerinin açılması önce polisin tahkiki üzerine o yerin en büyük mülkiye amirinin...

Kimlik bildirme kanunu

KANUN No :1774Kabul Tarihi : 26/6/1973 Madde 1 - Bu kanunda sayılan,özel veya resmi,her türlü konaklama, dinlenme,bakım ve tedavi tesisleri ve işyerleri ile konutlarda geçici...

Bilgi edinme hakkında kanun

Birinci BölümAmaçMadde 1. Bu Kanunun amacı; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına...