Apsiyon Blog

Apsiyon Blog

"Hukuki Mevzuat" etiketi yazıları

Medeni kanun

I. Dürüst Davranma Madde 2 - Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. Bir hakkın açıkça kötüye...

Borçlar kanunu

Kira Akdi İle İlgili Hükümler - Müstecirin Borçları(Kiracının Borçları): I-Borca Muvafık Surette Tekayyüt: Madde 256 - Müstecir mecuru kullanırken tam bir ihtimam dairesinde harekat ve...

Ceza kanunu

Halkı Rahatsız Eden HareketlerMadde 546 - Her kim,gürültü veya velvele ile mutat hilafı olarak çan ve alatı saire çalarak yahut kanun ve nizam ahkamına muhalif...

Tebligat kanunu

Bilinen adreste tebligat:Madde 10 - Tebligat, tebliğ yapılacak şahsa bilinen en son adresinde yapılır. Şu kadar ki; kendisine tebliğ yapılacak şahsın müracaatı veya kabulü şartiyle...

Polis vazife ve selahiyet kanunu

Madde 7 - Otel,gazino,kahve,işçi yerleri,bar,tiyatro,sinema,hamam ve plaj gibi umuma mahsus istirahat ve eğlence yerlerinin açılması önce polisin tahkiki üzerine o yerin en büyük mülkiye amirinin...

Kimlik bildirme kanunu

KANUN No :1774Kabul Tarihi : 26/6/1973 Madde 1 - Bu kanunda sayılan,özel veya resmi,her türlü konaklama, dinlenme,bakım ve tedavi tesisleri ve işyerleri ile konutlarda geçici...

Bilgi edinme hakkında kanun

Birinci BölümAmaçMadde 1. Bu Kanunun amacı; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına...

Siz hazırsanız, biz de hazırız

İşinizi ve sitenizi daha profesyonel yönetmeye hazırsanız bilgilerinizi bırakın, sizi hemen arayalım.

daire/aylık
0,45

başlayan fiyatlarla

Teklif Al