Apsiyon Blog
Apsiyon Blog

"İşletme Projesi" etiketi yazıları

İşletme Projesi

Kat Mülkiyeti Kanununun 37. maddesi gereğince düzenlenen projedir. Bu projede ana gayrimenkulün bir yıllık döneminde tahmini gelir ve gider tutarları, tüm giderlerden her kat malikine...