Apsiyon Blog
Apsiyon Blog

Diğer entegrasyonlar...

Online çalışabilmenin getirdiği kolaylıklardan yararlanılarak, işlemleri doğru gerçekleştirmek ve süreçleri hızlandırmak amacıyla bankalar başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlar ile entegrasyon gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
*E-Devlet ile Mernis, Adrese Dayalı Nüfus Sistemi, E-Beyanname,
*E-Belediye ile Vergi Sorgulama ve Ödeme, Geri dönüşebilen atık toplama talepleri,
*Sigorta firmaları ile teklifler ve poliçelerin online olarak hazırlanması planlanmaktadır.