Apsiyon Blog
Apsiyon Blog

Bimel Yönetim artık Apsiyon ile yönetecek.

Bimel Yönetim artık Apsiyon ile yönetecek.
Bimel hakkında...

Bimel yönetim ve Danışmanlık Ltd. Şti. bina, tesis yönetimi ve sorunlarına çözüm üretmek amacıyla 01.01.2008 tarihinde kurulmuştur. Sektörde yer alan birçok firmanın aksine bir güvenlik ve temizlik taşeron şirketi değil; bir yönetim ve organizasyon şirketidir.

Gerek apartman, site, gerekse diğer yapı ve tesislerde olsun yaratılan yaşam koşulları ve ulaşılabilen yaşam standardı çevrelerdeki toplumu temsil etmektedir.

Bugün bu çevrelerin güvenlik, temizlik, idari, teknik, mali, hukuki, sosyal yönetimi ve tüm bunların yapılmasına ilişkin kararlar bir sorun veya ihtiyaç ortaya çıkınca verilmektedir. O an için mali olanakların elverdiği ölçüde çözülen sorunlar daha sonra ekonomik olmayan yetersiz kalitede çözümlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır.
Bimel yönetim olarak, çevreye, doğaya, insana ve hukuka saygılı yüksek kalitede ekonomik çözümler sunmaktayız.

Profesyonellik ve kalite çizgisinden ödün vermeden kat malik ve sakinlerinin memnuniyetini en yüksek düzeye çıkarmak, çizgimizi kat malik ve sakinlerinin çizgileri ve değer yargılarıyla harmanlamak ortaya çıkan sonucu kat malikleri yada temsilciler kurulunun takdirine sunmak ve tüm bunların sonunda: 
Kişisel/Kurumsal faydayı mükemmellik düzeyine çıkartmak bizlerin tek amacı ve en birincil görevidir.

http://www.bimelyonetim.com.tr/