Apsiyon Blog
Apsiyon Blog

Belediyesi olmayan yerlerdeki durum

Madde 56 - Bu kanunun belediyelere yüklediği görevler, belediye olmıyan, yerlerde o yerin bağlı bulunduğu ilçe veya il merkezleri belediyelerince, 6785 sayılı İmar Kanununun 47 nci maddesinde bahsi geçen sahalarda ise ilgili belediyece yerine getirilir.(*)

 


NOT : (*) 6785 sayılı Kanunun yerini 3194 sayılı İmar Kanunu almıştır.